Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1
Bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý 1/2021 có nhiều điểm sáng như GDP tăng cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, xuất khẩu tăng cao...
 
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 1.
 
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 2.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 3.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 4.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 5.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 6.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 7.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 8.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 9.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 10.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 11.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 12.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 13.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 14.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 15.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 16.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 - Ảnh 17.
 
Theo Vneconomy