Chỉ số kinh tế vĩ mô Quý I năm 2021

   

 

 

Quý I Năm 2021

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • +4,48
  • +0,29
  • +6,5
  • +5,1
    Tỷ USD
  • +10,13
  • +2,03