Báo cáo của World Bank Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 05/2021

Trân trọng giới thiệu đến độc giả Báo cáo của World Bank Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 05/2021
Mời bấm vào liên kết để theo dõi:

/documents/195319/2603817/Vietnam-Macro-Monitoring%20052021.pdf