Thông tin chuyên đề

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(24/02/2021 07:38)

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021), BBT trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

(24/02/2021 07:36)

Ngày 26/3 là ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam.

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(28/01/2021 12:00)

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ...

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Nhiều quyết sách chỉ đạo quan trọng

(27/01/2021 06:54)

Những vấn đề Đại hội thảo luận và thông qua có tầm quan trọng quyết định phương hướng nhiệm vụ của cuộc cách mạngXHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Xem tiếp

Đại hội lần thứ XII của Đảng

(27/01/2021 09:32)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng họp từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Ðảng.

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

(27/01/2021 07:04)

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XI là 1377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó có: 158 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự...

Xem tiếp

Tháng 4-2006: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

(27/01/2021 06:57)

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Xem tiếp

Tháng 4-2001: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

(27/01/2021 06:52)

Đại hội IX của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân trong thời điểm trọng đại của dân tộc, mở đường cho...

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

(27/01/2021 06:48)

Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy...

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

(27/01/2021 02:02)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

(27/01/2021 01:57)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18-12-1986. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại...

Xem tiếp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

(27/01/2021 01:38)

Trong 5 năm đầu cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được ghi đậm nét vào lịch sử vẻ vang của...

Xem tiếp

Tháng 3-1935: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

(27/01/2021 01:26)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc...

Xem tiếp

Tháng 2-1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

(27/01/2021 01:23)

Bản Điều lệ mới do Đại hội thông qua là một bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những cơ sở để tăng thêm sức mạnh đoàn kết chiến đấu và tính tiên phong cách mạng của Đảng Lao...

Xem tiếp

Đảng lãnh đạo cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

(25/01/2021 12:25)

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng.

Xem tiếp

Ban Kinh tế Trung ương đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

(08/01/2021 12:53)

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua có thể khái quát bằng 3 chữ "toàn diện". Đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực,...

Xem tiếp

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

(07/01/2021 09:47)

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương...

Xem tiếp

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) (Hà Nội, ngày 18/11/2020)

(07/12/2020 02:21)

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho...

Xem tiếp

Những vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam, thực trạng, xu thế, thách thức và giải pháp

(26/11/2020 07:22)

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt...

Xem tiếp

Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu

(26/11/2020 07:19)

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt...

Xem tiếp