Phát triển Buôn Ma Thuột vì lợi ích của cả Tây Nguyên
Ngày 28.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, cho rằng muốn xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên, thì phải thoát khỏi tư duy cho rằng đây việc riêng của Đắk Lắk.
 
 
 
 
"Thành phố đặc biệt quan trọng"
 
TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được quy hoạch và phát triển từ thời thuộc địa, có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị quốc phòng, an ninh, kinh tế và là trung tâm của vùng Tây Nguyên. Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, việc Bộ Chính trị ra một kết luận riêng về phát triển TP Buôn Ma Thuột cho thấy Trung ương rất coi trọng việc phát triển thành phố này.
 
Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột Trương Công Thái cho biết, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, TP Buôn Ma Thuột đã đạt những kết quả đáng tự hào. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2018 đạt 9,38%. Năm 2018, tổng thu ngân sách đạt hơn 1.545 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.372 tỷ đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 9.109 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009. Đến nay, các công trình, dự án trọng điểm được triển khai đầu tư; hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ, bước đầu thể hiện được vai trò đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Bản sắc văn hóa luôn được giữ gìn, tôn tạo…
 
Tuy nhiên, cho đến nay, một số định hướng phát triển chưa được triển khai thực hiện theo Kết luận số 60-KL/TW do thành phố chưa thật sự được quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư; không có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá, nhằm phát triển xứng tầm là một đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, nền kinh tế của thành phố phát triển chưa thật sự vững chắc, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có ngành, lĩnh vực kinh tế tạo bước đột phá. Chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế còn chưa cao; kêu gọi, thu hút huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, theo Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, còn nhiều bất cập, chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Một số dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chậm được triển khai thực hiện hoặc đã triển khai nhưng tiến độ còn chậm làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng đô thị...
 
Thoát khỏi tư duy cục bộ
 
TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, nhấn mạnh để xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, phải thoát khỏi tư duy cục bộ coi phát triển Buôn Ma Thuột là việc riêng của Đắk Lắk. Thay vào đó, cần có tư duy đột phá, coi phát triển thành phố này là vì lợi ích của cả khu vực Tây Nguyên để có cách tiếp cận phát triển đúng tầm, đúng cách.
 
Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng TP Buôn Ma Thuột hiện đại là trung tâm của vùng Tây Nguyên phải bảo tồn các giá trị truyền thống, đặc sắc của thành phố này. GS.TS. Hoàng Bá Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và Các vấn đề xã hội cho rằng, quy hoạch phát triển không gian đô thị Buôn Ma Thuột phải bảo tồn được giá trị truyền thống, duy trì và bảo tồn các kiến trúc đô thị cổ, làng truyền thống, không nên vì lợi ích kinh tế hiện thời mà đánh mất những giá trị đô thị hàng thế kỷ, phát huy được bản sắc văn hóa vùng cao nguyên. Quy hoạch đô thị Buôn Ma Thuột cần tính đến không gian đô thị đặc thù của Tây Nguyên nói chung và của Buôn Ma Thuột nói riêng. Cùng với đó, cần kết hợp hài hòa giữa các khu phố cũ và khu đô thị mới, chú ý đến yếu tố biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; duy trì cấu trúc buôn làng truyền thống trong đô thị Buôn Ma Thuột, chú trọng xây dựng và phát triển đô thị Buôn Ma Thuột xanh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu cho biết, để xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên và tầm nhìn phấn đấu xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Đắk Lắk nói chung và TP Buôn Ma Thuột nói riêng sẽ coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để Buôn Ma Thuột trở thành một đô thị đầu mối, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội cấp vùng. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo đảm môi trường. Hình thành các vùng, tiểu vùng chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, hướng đến xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh, phát triển TP Buôn Ma Thuột cần xuất phát từ lợi thế so sánh và nhu cầu thực tiễn đặt ra. Cần nghiên cứu các cơ chế chính sách đột phá để đem lại động lực phát triển cho thành phố. TP Buôn Ma Thuột phải trở thành trung tâm chế biến, thương mại, logistisc, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục của vùng. Ưu tiên thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Quá trình phát triển cần có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải để tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong từng thời kỳ; đồng thời quy hoạch cần mang bản sắc văn hóa Tây Nguyên… Cũng theo ông, các ý tưởng, góp ý tại hội thảo là cơ sở hoàn thiện Đề án tổng kết và đề xuất phương hướng phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 
Theo Đại biểu nhân dân