Thông tin chuyên đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước

Ngày 30/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt truyền thống “60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước” và tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31/3/1961 - 31/3/2021).

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

01:00 31/03/2021

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

07:00 24/02/2021

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021), BBT trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

07:00 24/02/2021

Ngày 26/3 là ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

00:00 28/01/2021

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Nhiều quyết sách chỉ đạo quan trọng

18:00 27/01/2021

Những vấn đề Đại hội thảo luận và thông qua có tầm quan trọng quyết định phương hướng nhiệm vụ của cuộc cách mạngXHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đại hội lần thứ XII của Đảng

21:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng họp từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Ðảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

19:00 27/01/2021

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XI là 1377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó có: 158 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, 1.188 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, 11 đại biểu ở Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.

Tháng 4-2006: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

18:00 27/01/2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Tháng 4-2001: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

18:00 27/01/2021

Đại hội IX của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân trong thời điểm trọng đại của dân tộc, mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

18:00 27/01/2021

Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

02:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

01:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18-12-1986. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

01:00 27/01/2021

Trong 5 năm đầu cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được ghi đậm nét vào lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa.

Tháng 3-1935: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

01:00 27/01/2021

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc thiểu số... và Điều lệ của Đảng, điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng.

Tháng 2-1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

01:00 27/01/2021

Bản Điều lệ mới do Đại hội thông qua là một bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những cơ sở để tăng thêm sức mạnh đoàn kết chiến đấu và tính tiên phong cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam.

Đảng lãnh đạo cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

00:00 25/01/2021

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng.

Ban Kinh tế Trung ương đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

00:00 08/01/2021

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua có thể khái quát bằng 3 chữ "toàn diện". Đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực, toàn diện về phạm vi.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

21:00 07/01/2021

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) (Hà Nội, ngày 18/11/2020)

02:00 07/12/2020

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn quan trọng tại buổi Lễ. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu ý nghĩa này.