Thông tin chuyên đề

Đảng lãnh đạo cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng.

Ban Kinh tế Trung ương đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

00:00 08/01/2021

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua có thể khái quát bằng 3 chữ "toàn diện". Đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực, toàn diện về phạm vi.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

21:00 07/01/2021

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) (Hà Nội, ngày 18/11/2020)

02:00 07/12/2020

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn quan trọng tại buổi Lễ. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu ý nghĩa này.

Những vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam, thực trạng, xu thế, thách thức và giải pháp

07:00 26/11/2020

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”. BBT trân trọng giới thiệu bài tham luận với tiêu đề: "Những vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam, thực trạng, xu thế, thách thức và giải pháp"

Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu

07:00 26/11/2020

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”. BBT trân trọng giới thiệu bài tham luận của Vụ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương với tiêu đề: "Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu"

Quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường

01:00 26/11/2020

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”. BBT trân trọng giới thiệu bài tham luận của Vụ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương với tiêu đề: "Quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường"

Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó

10:00 25/11/2020

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Tọa đàm.

Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen

08:00 18/11/2020

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.

Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Về lịch sử Liên đoàn những người cộng sản” ( 27/11/2019)

08:00 18/11/2020

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là người bạn, người đồng chí thân thiết của C.Mác, người đã cùng C.Mác sáng lập Học thuyết về CNXH khoa học và sáng lập Đảng Cộng sản đầu tiên trên thế giới. Ph.Ăng-ghen đã có những cống hiến to lớn về tư tưởng, lý luận và trở thành một trong những lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

“Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

04:00 11/11/2020

Sáng ngày 11-11-2020, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban. Báo cáo viên Hội nghị là GS. TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự có đông đảo các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam "Thành đồng Tổ quốc"

08:00 09/11/2020

Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có rất nhiều sự kiện mang đậm dấu ấn lịch sử, chứa đựng những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng quý báu cho Đảng và nhân dân ta. Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940 là một trong những sự kiện như vậy, cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ Khởi nghĩa trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giai đoạn hiện nay

08:00 09/11/2020

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa diễn ra vào thời điểm toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; phát huy tinh thần và những bài học kinh nghiệm của Cuộc khởi nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp, các ngành cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

08:00 09/11/2020

Nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020), Ban Biên tập trân trọng giới thiệu một số thông tin về quá trình hoạt động của đồng chí Lê Đức Anh.

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

02:00 27/10/2020

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”(1).

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

02:00 27/10/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tài liệu.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

01:00 27/10/2020

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, BBT trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Phan Xuân Biên được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thảo chuyên đề 5: "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị"

02:00 23/10/2020

Ngày 22/7/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 tổ chức Hội thảo chuyên đề 5 với chủ đề: “Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị”. Hội thảo có sự chủ trì của đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Hội thảo chuyên đề 4: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị"

04:00 23/10/2020

Ngày 22/7/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 tổ chức Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề: “Hội thảo Chuyên đề 4: “Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị”. Hội thảo có sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng bộ Công thương.

Hội thảo chuyên đề 3: "Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia"

08:00 23/10/2020

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao “Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 2020”, do Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương đồng phối hợp tổ chức. Ngày 22/10 đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”. Đồng chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Dương Hải Hưng, Đại diện Ban Thư ký Quốc gia ASEAN.