Thông tin chuyên đề

Thành phố thông minh: quan niệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết cung cấp thông tin về một số quan niệm phổ biến trên thế giới về thành phố thông minh cùng các tiêu chí nhận diện. Các tiêu chí nhận diện nhấn mạnh tới 6 thành tố của thành phố thông minh là môi trường thông minh, đời sống thông minh, nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

03:00 20/05/2021

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

01:00 19/05/2021

Toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

02:00 18/05/2021

Để xác định đúng và trúng các giải pháp trọng tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, cần thiết phải xác định chính xác những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện giải pháp.

Nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

03:00 18/05/2021

Một trong những giải pháp để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là phát huy vai trò định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam.

Trong khó khăn thách thức vàng phải làm theo gương Bác Hồ

01:00 18/05/2021

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước vẫn đứng trước những thách thức lớn hơn, nặng nề hơn trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tình trạng tiêu cực tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi làm suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

Đấu tranh phản bác quan điểm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

02:00 18/05/2021

Trong thời qua, các thế lực thù địch ra sức tung ra các chiêu bài ngày càng tinh vi, thâm độc để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Một trong những thủ đoạn được nhắc đến nhiều nhất là chúng tìm mọi cách để đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm làm đứt gẫy từng bộ phận cấu thành của nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn này để luôn vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

02:00 18/05/2021

Trong chiến lược chống phá Việt Nam, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, cơ hội là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Hồ Chí Minh qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

01:00 18/05/2021

Thế kỷ XX đi qua, tên tuổi Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử với vai trò một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, một lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Ở Người là sự hội tụ những tinh hoa, khí phách của dân tộc, trí tuệ của thời đại. Nhân loại tiến bộ trên thế giới đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất" vì những cống hiến xuất sắc của Người cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hồ Chí Minh - Tấm gương mẫu mực về tính kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình

01:00 18/05/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời hoạt động vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, vô cùng phong phú và sôi động của Người đã trở thành biểu tượng của lương tâm và khí phách con người Việt Nam. Trong công việc và cuộc sống đời thường, Hồ Chí Minh cũng là một tấm gương mẫu mực về tính kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM

10:00 17/05/2021

Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

07:00 07/05/2021

Kỳ họp thứ 11, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên

01:00 07/05/2021

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) một quê hương giàu truyền thống cách mạng. Học hết bậc sơ học, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Nguyễn Vĩ phải nghỉ học ở nhà làm ruộng. Vốn là người thông minh, có ý chí, ham học hỏi nhưng lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, tận mắt chứng kiến bao nỗi đau của quê hương, đất nước, Nguyễn Vĩ đã sớm mang trong mình những khát khao, hoài bão cứu nhà, cứu nước, cứu dân.

Đại thắng 30/4/1975 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

07:00 29/04/2021

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp vật liệu giai đoạn 2010- 2020, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

08:00 20/04/2021

Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của TS. Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ với chủ đề "Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp vật liệu giai đoạn 2010- 2020, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay

03:00 20/04/2021

Thực tiễn và lý luận cách mạng đều cho thấy cơ sở vững chắc khẳng định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tổ chức công đoàn; mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, cùng phát triển giữa giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với các nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, đặt ra một số yêu cầu cao hơn đối với phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Quan điểm của Lênin về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn - nghĩa vận dụng trong xây dựng tổ chức công đoàn hiện nay

02:00 20/04/2021

V.I. Lênin (1870 - 1924) là nhà tư tưởng lý luận chính trị vĩ đại, kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lênin vô cùng phong phú. Lênin là người đầu tiên đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga; người sáng lập Nhà nước Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đồng thời, Lênin đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện tư tưởng lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng, trong đó quan điểm về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là một trong những nội dung quan trọng có giá trị trường tồn trong đấu tranh cách mạng của giai cấp tiến bộ hiện nay.

Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

08:00 19/04/2021

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước

01:00 31/03/2021

Ngày 30/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt truyền thống “60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước” và tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31/3/1961 - 31/3/2021).

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

01:00 31/03/2021

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.