Bài học từ vi phạm trong quản lý đất đai ở huyện Cần Đước

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Long An sau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Cần Đước từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-8-2018 đối với tập thể Thường trực Huyện ủy Cần Đước và 7 cá nhân (đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện) có liên quan đã để lại bài học sâu sắc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời cũng thể hiện quan điểm nhất quán trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là mọi vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm", "không ngoại lệ", góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị địa phương.

Ảnh minh họa

Từ phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng, dư luận trong quần chúng nhân dân, UBKT Tỉnh ủy Long An đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Cần Đước đối với tập thể Thường trực Huyện ủy  và các cá nhân có liên quan. Qua kiểm tra, kết luận: Đối với Thường trực Huyện ủy Cần Đước có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư trong đó có 52.570m2 không phù hợp quy hoạch, không có trong kế hoạch sử dụng đất; có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) có tổng mức đầu tư trên 20 tỉ đồng nhưng không chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn nhà đầu tư xin chủ trương đánh giá tác động môi trường; đa số các khu dân cư việc đầu tư hạ tầng chưa bảo đảm khi người dân vào sinh sống; sau khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư theo ủy quyền của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy mà không báo cáo lại kết quả cho BTV Huyện ủy là thực hiện không đúng quy chế làm việc của Huyện ủy, BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, tập thể BTV trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Huyện ủy chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, có biểu hiện bao biện làm thay, cụ thể là: Về quy trình xin chủ trương, Thường trực Huyện ủy mời các ngành có liên quan và UBND huyện báo cáo, đồng chí Bí thư quyết định chi tiết, cụ thể, trên cơ sở đó các phòng chuyên môn tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ký. UBND huyện buông lỏng quản lý, không hướng dẫn các nhà đầu tư xin chủ trương đầu tư để thành lập doanh nghiệp lập thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật đối với 8 điểm dân cư có tổng mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng, vi phạm khoản 1, 2, Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Với các khuyết điểm trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực Huyện ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.  

Đối với các cá nhân có liên quan: Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm chung với vai trò là người đứng đầu cấp ủy huyện và Chủ tịch HĐND huyện; thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và có biểu hiện bao biện làm thay; cho chủ trương đối với các nội dung sai phạm của tập thể Thường trực Huyện ủy như đã nêu ở trên. Với các sai phạm trên, Tỉnh ủy Long An đã quyết định kỷ luật đồng chí Nguyễn Việt Cường bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp huyện, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, là người trực tiếp ký 30 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất ở do phòng Tài nguyên và môi trường đề xuất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất với diện tích 52.570m2; đồng thời chịu trách nhiệm về việc buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn lập thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật đối với 8 điểm dân cư có tổng mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng. Với các sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng bằng hình thức khiển trách.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Kinh tế - tổng hợp, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường; đồng chí Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Kinh tế - tổng hợp, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện và đồng chí Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Kinh tế - tổng hợp, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cần Đước với vai trò là thủ trưởng các đơn vị chuyên môn trực thuộc huyện đã thiếu trách nhiệm (thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ, không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình), cụ thể là: Vi phạm quy trình công tác trong việc thẩm định, cấp phép, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng hạ tầng những khu dân cư tập trung; tham mưu, trình ký sai quy định; buông lỏng kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư hạ tầng (đường giao thông, vỉa hè, điện nước, cây xanh, môi trường) không đúng thiết kế được duyệt, để chủ đầu tư tự ý mở rộng diện tích khu dân cư sai quy định... Với các sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp, Lê Minh Bảo và Hồ Hoàng Hưng bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng chí Trần Văn Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy có khuyết điểm thiếu chủ động kiểm tra, giám sát, không sâu sát nắm vững vấn đề nên để xảy ra những khuyết điểm như đã nêu của tập thể Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Phan Văn Tưởng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện có khuyết điểm, hạn chế trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực đất đai, đầu tư, môi trường; trực tiếp ký 10 hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không đúng quy định của pháp luật nhưng đã khắc phục ra quyết định thu hồi kịp thời. Với các khuyết điểm trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu 2 đồng chí Trần Văn Xuân và Phan Văn Tưởng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.  

Qua vụ việc ở huyện Cần Đước cho thấy, trong bối cảnh chung các địa phương trong cả nước đang tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nên công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp huyện. Do tốc độ đổi mới và phát triển nhanh, trong khi hệ thống văn bản pháp lý còn thiếu, chưa đồng bộ, nên trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền cũng dễ phát sinh vi phạm khi áp dụng các văn bản vào thực tiễn. Mặt khác, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương vì mục đích chung phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông gắn với tiêu chí nông thôn mới, muốn có nguồn thu ngân sách cao từ thuế chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại phí khác dễ nôn nóng, thậm chí bao biện, làm thay dẫn đến sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Liên quan đến công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng hạ tầng, cấp giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở cho các chủ đầu tư phân lô, bán nền, xây dựng các khu dân cư, điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện thì các cơ quan chuyên môn liên quan, mà trực tiếp là: Phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế - hạ tầng, Văn phòng đăng ký đất đai, có vai trò rất quan trọng. Thủ trưởng các cơ quan trên là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về công tác tham mưu chủ trương, dự thảo và trình ký các quyết định, cho ý kiến đánh giá thẩm định, và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực thiện các quyết định có liên quan. Trong đó, phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với phòng Kinh tế - hạ tầng để thẩm định tính pháp lý của những hồ sơ xin cấp giấy quyền sử dụng đất để tham mưu, trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết; tham mưu UBND huyện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nằm trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu UBND huyện điểu chỉnh giảm diện tích trên giấy chứng nhận đối với phần diện tích là đất giao thông, công trình hạ tầng giao cho địa phương quản lý thông qua thủ tục, quy trình thu hồi đất; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường và phòng Kinh tế - hạ tầng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc, xác nhận nội dung chuyển mục đích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; thẩm định tính pháp lý của các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các dự án điểm dân cư được UBND huyện cấp cho từng chủ đầu tư, thì sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư, chủ dự án lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất về đúng chủ đầu tư dự án hoặc chủ sử dụng đất ủy quyền cho người được cấp phép đầu tư điểm dân cư thực hiện các quyền sử dụng, sau đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai mới lập thủ tục đo đạc tách thửa chuyển quyền theo quy hoạch được duyệt.

Phòng Kinh tế - hạ tầng có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ, UBND huyện, trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhất là việc cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất ở cho các chủ đầu tư phân lô, nền xây dựng các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện; tham mưu giải quyết thủ tục hành chính trình UBND huyện phê duyệt mặt bằng tổng thể các thửa đất hình thành điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; chủ trì trong việc thẩm định hồ sơ về các điều kiện quy định về diện tích tách thửa trước khi trình phê duyệt; hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng...

Từ vụ việc trên cho thấy những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản thường để lại hậu quả phức tạp, kéo dài: Tạo dư luận bức xúc xã hội, gây mất đoàn kết nội bộ, mất ổn định chính trị địa phương; dẫn đến mất cán bộ, giảm sút uy tín của cán bộ lãnh đạo và tổ chức đảng. Bài học của huyện Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đó; hiện tại, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, từng bước giải quyết, tháo gỡ, khắc phục các hậu quả đã gây ra./.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguồn: http://ubkttw.vn/nghien-cuu-trao-doi/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/bai-hoc-tu-vi-pham-trong-quan-ly-at-ai-o-huyen-can-uoc