Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá kết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24-10-2003 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhận định, Nghị quyết 18 và Kết luận 26 đã đưa ra những mục tiêu, định hướng và cả các nhóm chính sách rất đúng và còn nguyên giá trị đến ngày nay. Đồng chí đưa ra minh chứng cụ thể như những chính sách đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới, tái tạo năng lượng sinh học, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; chính sách về đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, nhóm chính sách bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo đảm an ninh xã hội và quốc phòng; chính sách phát triển năng lượng phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước kết hợp với khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngoài một cách hợp lý;…

Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh quốc tế và trong nước đến nay đã có nhiều thay đổi tác động mạnh đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước nói chung và ngành năng lượng nói riêng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chủ trương, chính sách bảo đảm cung cấp năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Một số mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 55 đó là: Đến năm 2030, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045 là năng lượng sơ cấp đạt khoảng 320-350 triệu TOE (tấn dầu tương đương). Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 25-30%; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 20%;… 

Theo qdnd.vn