Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Ảnh: C.Ngô

 

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra ngày 5.1, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cho biết, năm 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Ban Kinh tế Trung ương đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình và tác động của dịch bệnh, những diễn biến, xu hướng kinh tế thế giới để chủ động nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề.

Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã có 111 văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; 102 văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về các đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, Ban Kinh tế Trung ương đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5.8.2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho hay, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Đã xuất hiện nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, có thương hiệu tốt, năng lực cạnh tranh tầm khu vực trong một số lĩnh vực.

Nói về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, phát huy tối đa tinh thần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, nỗ lực và quyết liệt ngay từ đầu năm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng về kinh tế - xã hội. Cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu, dự báo kinh tế vĩ mô.

Đồng thời xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương 6 đề án; Bộ Chính trị 41 đề án; Ban Bí thư 5 đề án để ban hành các nghị quyết, kết luận về lĩnh vực kinh tế; trong đó năm 2021 có 2 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 13 đề án trình Bộ Chính trị và 2 đề án trình Ban Bí thư.

Theo laodong.vn