9 tháng đầu năm 2023 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +4,24
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +3,16
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +1,65
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +7,5
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  20,21
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  497,66
  Tỷ USD