6 tháng đầu năm 2023 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +3,72
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +3,29
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +0,44
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +13,9
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  13,43
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  316,65
  Tỷ USD