Hà Nội thu hút 235 dự án đầu tư nước ngoài

Bốn tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng TP Hà Nội có nhiều chuyển biến trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố đạt 981,5 triệu USD, trong đó, có 235 dự án cấp mới với số vốn đăng ký 324 triệu USD; 53 lượt dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 365 triệu USD và 292,5 triệu USD là vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài. Riêng trong tháng 4, Hà Nội có 50 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 35 triệu USD, trong đó có 40 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 10 dự án liên doanh, liên kết.

 

Về thu hút đầu tư trong nước, bốn tháng qua, Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư bốn dự án vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư 5.130 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 15 dự án, với số vốn tăng 3.320 tỷ đồng. Thành phố cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp cho 7.165 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 110.197 tỷ đồng, giảm 12% về số lượng doanh nghiệp và tăng 50% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là 286.096 doanh nghiệp.

Nhằm tăng hiệu quả thu hút FDI, Hà Nội chỉ đạo, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng. Thành phố đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty.

 

Theo nhandan.com.vn


VIDEO CLIP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội
  • Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”