Quý I Năm 2024 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +5,66
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +3,77
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +6,18
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +9,2
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  4,63
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  178,04 
  Tỷ USD