Kinh tế Lào năm 2021 dự kiến tăng trưởng 3%

Thủ tướng Lào Khankham Viphavanh phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX, ngày 1/11, tại thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Sơn)

 

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, GDP của Lào năm 2021 dự kiến tăng 3%, trong khi đó đến hết tháng 10/2021, thu ngân sách nhà nước đạt 20.436 tỷ LAK (kíp Lào), đạt 74% kế hoạch năm.

Chính phủ Lào sẽ nỗ lực để tăng thu ngân sách ở mức cao nhất có thể, bởi Lào đang đối mặt nhiều thách thức trong vấn đề này.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX, ngày 1/11, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phankham Viphavanh nhấn mạnh, nhằm giải quyết một loạt vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ Lào thời gian vừa qua đã tập trung chín vấn đề chủ yếu gồm: Thu ngân sách; tiết kiệm và chống lãng phí; giải quyết nợ; đảm bảo ổn định tiền tệ; cải cách doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục khuyến khích đầu tư; tiếp tục thúc đẩy sản xuất, dịch vụ, xuất - nhập khẩu; thực hiện chính sách đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn, trật tự xã hội; giải quyết các vấn đề liên quan Covid-19.

Báo cáo về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch thường kỳ năm 2022 tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX, Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào đang cố gắng thực hiện một số biện pháp tạm thời trước mắt phù hợp tình hình thực tế, tiến tới áp dụng các biện pháp mang tính kế tiếp, liên tục để xây dựng kế hoạch tổng thể đến năm 2025.

Về vấn đề tìm kiếm nguồn thu ngân sách để thực hiện các kế hoạch đề ra, Thủ tướng Lào cho biết, mặc dù có nhiều thách thức, tuy nhiên, Chính phủ Lào đã cố gắng tìm kiếm các nguồn thu mới trong lĩnh vực mỏ, khoáng sản, khuyến khích khối doanh nghiệp tham gia vào cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng như áp dụng các biện pháp khác như giảm chi ngân sách, tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sạch. Dự kiến, đến cuối năm, Chính phủ Lào có thể thực hiện thu ngân sách được 26.957 tỷ LAK, đạt 98% kế hoạch năm. Về chi ngân sách, Thủ tướng Lào Khankham Viphavanh cho biết, đến nay, Chính phủ Lào đã chi ngân sách được 19.012 tỷ LAK, đạt 60% kế hoạch và phần lớn các khoản chi được sử dụng để chi trả lương và các chính sách của Nhà nước.

Trong thời gian 2 tháng còn lại của năm 2021, Chính phủ Lào sẽ tập trung vào chín vấn đề chủ yếu như đã nêu ở trên, nhằm tổ chức thực hiện được các mục tiêu mà Quốc hội Lào đã đề ra đối với việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiếp tục tổ chức, thực hiện hai Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn trên lĩnh vực kinh tế - tài chính và về giải quyết vấn đề ma túy mà Quốc hội Lào đã thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX hồi đầu tháng 8/2021.

Theo nhandan.vn