“Gượng dậy” sau khủng hoảng nợ, Evergrande khởi động lại một loạt dự án

Từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, Evergrande đã hoàn thành 546 đợt bàn giao nhà, liên quan đến 184 dự án xây dựng khác nhau với 57.462 khách hàng.

Theo thông tin đã được thông báo trên Wechat của tập đoàn Evergrande, 63 dự án đang được xây dựng của công ty Evergrande Pearl River tại 15 khu vực bao gồm Quảng Châu, Phật Sơn, Chiêu Khánh, Dương Giang, Thanh Viễn, Huệ Châu, Hà Nguyên…đã khôi phục xây dựng và sản xuất trở lại hoàn toàn.

Theo tuyên bố này, hơn 10 dự án thuộc Evergrande Thâm Quyến bao gồm Thâm Quyến, Đông Hoản, Giang Môn, San Vĩ, Châu Hải, Trung Sơn cũng đã hoạt động trở lại. Mặt khác, công ty Hà Nam thuộc tập đoàn Evergrande ngày 18 cũng thông báo, hiên nay hơn 16 dự án đã nối tiếp nhau khôi phục lại công việc thi công.

Trước đó, tập đoàn Evergrande đã tuyên bố rằng từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, Evergrande đã hoàn thành 546 đợt bàn giao nhà, liên quan đến 184 dự án xây dựng khác nhau với 57.462 khách hàng. Hứa Gia Ấn - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Evergrande tiết lộ tại Hội nghị với chuyên đề khôi phục hoạt động của tập đoàn vào ngày 22/10 rằng các tòa nhà mà Evergrande chưa bán được hoặc các dự án đang xây dựng đều sẽ được sửa sang lại và bán trong tương lai.

Tại thời điểm đó, Hứa Gia Ấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này đã đưa ra 3 chiến lược lớn của Evergrande để giải quyết rủi ro và tự cứu lấy mình là: kiên quyết và nỗ lực để tiếp tục hoạt động trở lại, đảm bảo bàn giao nhà đúng thời hạn; bán toàn bộ những căn nhà hiện có;. giảm đáng kể quy mô phát triển và xây dựng bất động sản, thực hiện chuyển đổi từ bất động sản sang ngành ô tô năng lượng mới trong vòng 10 năm tới.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, chỉ có tiếp tục công việc và sản xuất, khôi phục bán hàng và kinh doanh thì mới có thể giao nhà cho chủ sở hữu với chất lượng và số lượng tốt nhất. Điều này cũng sẽ giúp thanh toán các khoản nợ với đối tác và trả dần các khoản vay ngân hàng.    

Theo cafef