Fed có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối cùng năm 2019

Sau khi hạ lãi suất ba lần trong năm nay, các nhà hoạch định chính sách của Fed cho hay họ đang tạm dừng để theo dõi tình hình của nền kinh tế.