Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
Dự kiến, số Đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí.
 
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, số Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí (14%), trong đó có 12 - 14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
 
Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.
 
Theo TTXVN