THÔNG BÁO: Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN KINH TẾ

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

THÔNG BÁO

 Xét tuyển viên chức vào làm việc

tại Trung tâm Thông tin kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương

 

I. Đối tượng dự xét tuyển

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có chuyên ngành đào tạo phù hợp và đạt các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển của vị trí cần tuyển dụng; có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển:

Đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển theo quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Cụ thể như sau:

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

2. Đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

4. Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

5. Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

6. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc của vị trí cần tuyển;

7. Có ít nhất 05 năm tham gia bảo hiểm xã hội;

8. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí dự tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam);  

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

2. Trong thời gian kỷ luật về Đảng và chính quyền (dưới bất kỳ hình thức nào).

II. Số lượng, vị trí xét tuyển

1. Số lượng xét tuyển: 01 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông, Trang Thông tin điện tử.

III. Hình thức tuyển dụng

  • Xét tuyển.

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm (Theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức):

  1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định;
  2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  3. Lý lịch tư pháp;
  4. Bản sao Giấy khai sinh; bản sao Chứng minh nhân dân;
  5. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Nếu văn bằng, chứng chỉ của ngước ngoài cấp, bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt có công chứng và Chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  6. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
  7. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội có xác định thời gian tham gia bảo hiểm (05 năm);
  8. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận đặc cách.
  9. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu cỡ 4x6 (trong thời gian 03 tháng);

Hồ sơ đăng ký xét tuyển chỉ có giá trị cho xét tuyển. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các hồ sơ, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ…để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Người đăng ký xét tuyển phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin đã khai trong hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân. Nếu phát hiện thông tin khai trong hồ sơ không đúng sự thật, văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay thì người đăng ký xét tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị loại hồ sơ nếu đang xét hồ sơ hoặc chuẩn bị xét tuyển, bị hủy kết quả xét tuyển nếu đã dự xét hoặc bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng nếu đã được tuyển dụng.

Hồ sơ dự xét tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2018, vị trí dự tuyển, họ tên và điện thoại liên hệ/ email.

 V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 10/10/2018 đến 17h00 ngày 30/10/2018 (trong giờ hành chính).

 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 911 - Trung tâm Thông tin kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A3, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội (Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuỷ - Phó phòng TTTTTĐT: 080.45582 - 0912570074).

Chỉ tiếp nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định tại Thông báo và người dự xét tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ.

Trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh nộp hồ sơ nhưng không tham gia xét tuyển, không hoàn trả hồ sơ đăng ký xét tuyển.

VI. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thông báo trên Website Ban Kinh tế Trung ương và sảnh tầng 1, Trụ sở cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, (Điện thoại: 080.45582)

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KINH TẾ