Dự kiến số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu.
 
Du kien so luong, co cau, thanh phan dai bieu Quoc hoi khoa XV hinh anh 1
 
Trong số đó, thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và đại biểu Quốc hội ở các địa phương là 293 đại biểu (58,6%)./.
 
Theo TTXVN