Thêm 6 tỉnh, thành phố sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng ngày 11/02, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, cấp huyện trong giai đoạn 2019-2021 của 6 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

 
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp (Ảnh: quochoi.vn) 

Giảm 46 đơn vị hành chính ở 6 tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 42, sáng ngày 11/02, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của 6 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Nội, Cần Thơ và Cao Bằng.

Theo Đề án, sau khi thực hiện sắp xếp tại 6 tỉnh, thành phố trên sẽ giảm được tổng số 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 44 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tỉnh Thái Bình không có ĐVHC cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Thái Bình có 39/286 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh đã dự kiến sắp xếp 47 đơn vị (chiếm 16,43%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình giảm 26 ĐVHC cấp xã, từ 286 đơn vị giảm xuống còn 260 đơn vị, gồm 241 xã, 10 phường và 09 thị trấn.

Tỉnh Lào Cai có 01/09 ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Si Ma Cai) nhưng đề nghị chưa sắp xếp vì Si Ma Cai là huyện biên giới, vùng cao, có vai trò trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có vị trí địa lý biệt lập, điều kiện giao thông kết nối, đi lại với các huyện xung quanh rất khó khăn; đồng thời còn có nhiều đặc điểm đặc thù, khác biệt về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán nên không thể sắp xếp với ĐVHC liền kề liên quan.

Đối với cấp xã, tỉnh Lào Cai có 14/164 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 19/164 đơn vị (chiếm 11,58%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai giảm 10 ĐVHC cấp xã, từ 164 đơn vị xuống còn 154 đơn vị.

Tỉnh Khánh Hòa có 01/09 ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Khánh Sơn) nhưng đề nghị không sắp xếp vì lý do đặc thù về vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội…

Đối với cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 03 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 02/140 ĐVHC cấp xã (chiếm 1,43%) và đề nghị chưa sắp xếp xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 01 ĐVHC cấp xã, từ 140 đơn vị xuống còn 139 đơn vị.

Trong khi đó, thành phố Cần Thơ không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Cần Thơ có 02/85 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 03/85 đơn vị. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ giảm được 02 ĐVHC cấp xã, từ 85 đơn vị xuống còn 83 đơn vị.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, thành phố Hà Nội không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Hà Nội có 12/584 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 10/584 đơn vị (chiếm 1,2%). Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 05 ĐVHC cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị.

Đối với Đề án của tỉnh Cao Bằng, tại Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua nội dung sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 76 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng đối với việc sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại (nhập huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh; nhập huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại Phiên họp thứ 42.

Sau thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua việc sắp xếp cấp huyện, cấp xã tại 44/45 tỉnh, thành phố (thành phố Hồ Chí Minh chưa trình Đề án), trên cả nước giảm được 6 đơn vị cấp huyện và 544 đơn vị cấp xã.

Kịp thời nắm bắt vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ

Kết thúc Phiên họp sáng ngày 11/02, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, cách làm bài bản, tích cực, nghiêm túc triển khi Nghị quyết của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ 2019-2021 ở 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trong đợt này tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo các đơn vị hành chính thực hiện sau sắp xếp, kịp thời thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với các Bộ ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính. Đề nghị các địa phương thực hiện để kịp thực hiện Đại hội Đảng, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân ở các đơn vị được sắp xếp; bảo đảm an ninh quốc phòng, đoàn kết trong nhân dân; chính sách cho cán bộ cán bộ, công chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ đề nghị các Bộ ngành, địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng kế hoạch đã đề ra; đề nghị Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính; kịp thời nắm bắt các vướng mắc của địa phương để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời./.

Theo dangcongsan.vn