Danh hiệu "ngọn hải đăng" chống dịch Covid-19 và những nhận định của truyền thông quốc tế về sức mạnh người Việt Nam
Việt Nam đã khiến cộng đồng quốc tế phải nhìn nhận lại về năng lực chống dịch của một quốc gia đang phát triển, không có quá nhiều sức mạnh kinh tế.
 
Danh hiệu ngọn hải đăng chống dịch Covid-19 và những nhận định của truyền thông quốc tế về sức mạnh người Việt Nam - Ảnh 1.
 
Theo Cafef