Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018

Ngày 28/3/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 3/2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo sau: (1) Báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; (2) Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (3) Kế hoạch tổ chức gặp mặt truyền thống đại diện các thế hệ cán bộ công tác đảng trong Đảng bộ Khối; (4) Kế hoạch tuyên dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối; (5) Tờ trình một số nội dung công tác Tổ chức - Cán bộ và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung công tác khác.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị về nội dung các văn bản dự thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận góp ý và thống nhất với các tờ trình và các nội dung đề xuất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

Về Báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018, đồng chí đề nghị Văn phòng Đảng ủy Khối phân tích rõ tình hình chung của đất nước đầu năm 2018, các yếu tố tác động đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối.

Về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu với Ban Thường vụ thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, tổ chức hội thảo về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối để báo cáo, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình mới theo Kế hoạch 07-KH/TW của Bộ Chính trị. Về tuyên dương chi bộ, đảng viên tiêu biểu và gặp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối xây dựng tiêu chí, số lượng, quy trình đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Về bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, đồng chí đề nghị bổ sung một số vị trí đã có nhân sự phù hợp với cơ cấu theo Đề án nhân sự đã được Đại hội XII của Đảng bộ Khối thông qua.

Tiến tới Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất đề nghị Đảng, Nhà nước tặng Huân chương bậc cao, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao cho Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan nghiên cứu, căn cứ vào thành tích để đề xuất với Đảng, Nhà nước khen thưởng cho Đảng bộ Khối.


Video Clip

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang
  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội
  • Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  • [Video] Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Hội thảo Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa thiên Huế