Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm việc với Bộ Quốc phòng

Chiều nay (23/7), tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đồng chủ trì Buổi làm việc.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương

08:00 15/07/2021

Ngày 14/7/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW dự, chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW

10:00 14/07/2021

Ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản, Singapore và New Zealand

10:00 14/07/2021

Sáng ngày 14/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp các Đại sứ Nhật Bản, Singapore và New Zealand tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia

10:00 13/07/2021

Chiều ngày 13/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

01:00 09/07/2021

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, chiều 8/7.

Hội thảo “Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai”

10:00 28/06/2021

Sáng ngày 28/6/2021, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo “Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai”. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đồng chủ trì Hội thảo.

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW và Nghị quyết số 26- NQ/TW

10:00 24/06/2021

Thực hiện Chương trình làm việc về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều ngày 24/6/2021, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

12:00 23/06/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 01-QĐ/TW, ngày 26/3/2021 của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Quyết định số 15-QĐ/TW, hôm nay, ngày 23-6-2021, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự họp có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Quốc vụ khanh về chính sách thương mại, Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh

10:00 23/06/2021

Sáng ngày 23/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Ngài Greg Hands, Quốc vụ khanh về chính sách thương mại, Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh.

Hiển thị 1 - 10 of 794 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 80