Họp Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”

Sáng ngày 18-10-2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Dự họp có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng các đồng chí đại diện các bộ ngành liên quan; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị. Đặc biệt Nghị quyết về lĩnh vực năng lượng là vấn đề quan trọng và sống còn của đất nước. Năng lượng là một trong ba nội dung quan trọng, có tính đột phá chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhanh và bền vững của nước ta. Với ý nghĩa đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn các thành viên trong Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương sẽ đóng góp dưới góc độ chuyên gia, báo cáo đầy đủ ý kiến để cuộc họp có hiệu quả thiết thực. Đồng chí gợi mở các đại biểu cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết 18 trong các vấn đề của nền kinh tế hiện nay, các vấn đề phát sinh của thị trường, chú trọng phân tích về nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đánh giá được yêu cầu sắp tới, định hướng sắp tới trong phát triển ngành năng lượng nước ta.

Đồng chí cũng yêu cầu xây dựng đề án phải đặt trong bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế; phải đưa ra được những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và giải pháp thực hiện phải mới, có tính khả thi cao.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát đánh giá, đây là đề án được làm rất công phu, đã tổ chức 5 hội thảo chuyên đề về các vấn đề quan trọng nhất, đã có đoàn đi khảo sát quốc tế. Phần đánh giá bám sát từng chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết, đã có 8/11 mục tiêu trong Nghị quyết đã đạt được ở các mức độ khác nhau. Đồng chí cũng đã khái quát một số điểm chính trong báo cáo của Đề án.

Đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu ý kiến

Thảo luận về các nội dung về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, các thành viên Tổ Biên tập đã trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan đến thực trạng và chiến lược năng lượng ở Việt Nam. Các ý kiến tập trung về các vấn đề của ngành điện, dầu khí… phân tích nguyên nhân tồn tại và đề xuất cách thức khắc phục. Việc đẩy mạnh giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành năng lượng cũng được đưa ra bàn luận. Vấn đề giá thành cũng được ý kiến đưa ra. Các phát biểu cũng đã tập trung vào hướng đi, giải pháp về năng lượng trong các lĩnh vực cụ thể để phục vụ cho công tác Tổng kết. 

Đồng chí Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội phát biểu  ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình cảm ơn và đánh giá cao Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc cho công tác xây dựng Đề án. Đồng chí nhấn mạnh các vấn đề quan trọng của Nghị quyết như tính định hướng, xuyên suốt. Đặc biệt, phải tổng hợp được các nhóm vấn đề đang vướng mắc về cơ chế chính sách, qua đó đưa ra được hướng xử lý. 

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí đề nghị, do thời gian không còn nhiều, phải quyết liệt trong thời gian tới, nhưng phải có trọng tâm trọng điểm. Đồng chí cũng yêu cầu Bộ Công Thương mà nòng cốt là ba Tập đoàn lớn: PVN, EVN, TKV phải khẩn trương, quyết liệt tham gia ý kiến xây dựng đề án, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề án trước khi trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.