Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Sáng ngày 10-01-2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Đến dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện Lãnh đạo một số bộ, ngành; Lãnh đạo Tập đoàn và đại diện các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, giữ vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong nền kinh tế và đời sống xã hội của mỗi quốc gia. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn, tài sản để tổ chức kinh doanh hạ nguồn xăng dầu; trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex đã hình thành được hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ với hơn 2,2 triệu mét khối kho bể; 20 cảng biển, trong đó có cầu cảng tiếp nhận được tàu đến 150 nghìn tấn; 22 cảng sông; hơn 620km đường ống, đặc biệt có hệ thống cửa hàng bán lẻ với gần 2.600 cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Tập đoàn đã thiết lập được hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch và hiệu quả, trở thành là Tập đoàn đầu tiên của Việt Nam triển khai thành công hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp. Từ tháng 4 năm 2017, Petrolimex đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, là công ty đại chúng niêm yết có doanh thu lớn nhất, thuộc vào tốp 30 doanh nghiệp có tổng vốn hóa thị trường lớn nhất.

Petrolimex cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu luôn đi tiên phong trên thị trường trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Với thị phần lớn nhất, Petrolimex được xác định là đơn vị dẫn dắt, điều tiết thị trường xăng dầu, là một trong những cân đối lớn của Nhà nước và là doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực xăng dầu của Nhà nước. Vì vậy, trong số các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu có vốn góp của Nhà nước, Petrolimex là doanh nghiệp được Nhà nước xác định sẽ tiếp tục nắm giữ vốn chi phối trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Petrolimex đã đạt được; đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động của Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Petrolimex đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc, đây sẽ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn chuyển sang giai đoạn phát triển mới; cho đến nay, Tập đoàn cũng đã chọn được Nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản, đây là cơ hội rất thuận lợi để doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư cũng như nâng cao chất lượng quản trị. Năm 2019 là năm thứ năm liên tiếp Petrolimex hoàn toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thể hiện qua các con số rất ấn tượng: sản lượng xuất bán gần 14 triệu mét khối/tấn, tăng gần 6% so cùng kỳ; doanh thu trên 180 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách trên 42.000 tỷ đồng tăng 7%; lợi nhuận đạt gần 5.500 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Trong 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018) và dự kiến năm 2019, Tập đoàn chia cổ tức với mức rất cao, 30%/năm.

Đồng tình với đánh giá của Petrolimex về những hạn chế, bất cập, đồng chí đề nghị tập thể Tập đoàn cần đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng vượt qua các khó khăn và thác thức, khắc phục những hạn chế, tồn tại để tiến lên phía trước với tâm thế mới, khí thế mới; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đặt niềm tin lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Petrolimex.

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập đoàn cần rà soát, bổ sung các chiến lược, kế hoạch phát triển tổng thể của mình, đồng thời cụ thể hóa thành các chính sách cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị Petrolimex lưu ý: Bên cạnh công tác kinh doanh, Petrolimex cần trú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và không ngừng chăm lo đời sống cho người lao động để tiếp tục xây dựng Petrolimex phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trường; Cần có chiến lược và kế hoạch tổng thể tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật kho, cảng xăng dầu đặc biệt là đầu tư cửa hàng xăng dầu tại các thị trường trọng điểm và tại vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo với tầm nhìn dài hạn trên cơ sở tuân thủ quy hoạch ngành dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiên phong trong chuyển đổi số toàn hệ thống Tập đoàn; cần xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư; Tiếp tục đẩy nhanh và làm tốt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp chưa hoàn thành ở lĩnh vực Ngân hàng, Bảo hiểm và thoái vốn nhà nước tại Petrolimex theo lộ trình đã được phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của BCH Trung ương Khóa XII về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Có cơ chế và chính sách để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng mới có tiêu chuẩn chất lượng cao và thân thiện với môi trường hơn, đạt tiêu chuẩn Châu Âu mức 5, mức 6 và xa hơn nữa là các sản phẩm năng lượng tái tạo. Đặc biệt, cần mở rộng hợp tác và tận dụng kinh nghiệm, công nghệ và kiến thức của cổ đông chiến lược và các tập đoàn năng lượng lớn khác trên thế giới.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chỉ đạo Tập đoàn; kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn về cơ chế cho Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Trung tâm TTPT&DBKT