Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay (5/6), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được tổ chức trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank

Đồng chí đánh giá, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ VietinBank diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ và tập thể người lao động VietinBank đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động, góp phần cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí đánh giá cao việc VietinBank đã và đang thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai kịp thời các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; thực thi tích cực chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đi đầu trong việc thực hiện tái cấu trúc ngân hàng và tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng bộ VietinBank cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu của Vietinbank

Đồng chí đề nghị Đại hội tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đ/c đề nghị Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.