Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hôm nay (29/7), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21 (mở rộng) về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong Khối 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để đảm bảo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tại toàn bộ 1.101/1.101 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước và giữ vững sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội chung của đất nước. Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối được đặc biệt coi trọng, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ quản lý năm 2020 và kiện toàn cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, đơn vị để bảo đảm số lượng, cơ cấu, chuẩn bị đủ nguồn nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 

báo cáo công tác

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đồng thời đóng vai trò quan trọng vào phòng chống dịch bệnh của cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, chính trong điều kiện khó khăn, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng chí cho rằng, những kết quả quan trọng nói trên đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trực thuộc, tập thể lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, chúng ta trân trọng những thành quả đạt được, song không tự mãn, chủ quan. Đồng thời đề nghị  Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, địch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, dù đang phải xử lý nhiều khó khăn, thách thức nhưng đứng trước nhiều cơ hội để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển, vươn lên.

Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020; phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động tìm các giải pháp mới tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung; thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các đơn vị thuộc khối trong đó liên quan tới các kiến nghị về giải quyết các khó khăn trong bối cảnh Covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết là bối cảnh tình hình đặc biệt phải có chính sách đặc biệt, giải quyết vấn đề trước mắt phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị lâu dài, bền vững. Đồng chí tin tưởng thời gian tới, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định cho các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bùi Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.