Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Đại hội đại biểu Đảng Bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, ngày 28/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức trang trọng tại Hà Nội và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương và tổ chức đoàn thể nhân dân tới dự. Cùng tham dự Đại hội có 300 đại biểu tiêu biểu cho hơn 8 vạn đảng viên từ 61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Chúc mừng và biểu dương các thành tích Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã tận tụy, đóng góp to lớn vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá tình hình thế giới và trong nước tiếp tục phức tạp, khó lường; nhiều vận hội lớn đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để thực hiện được các mục tiêu văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề ra, đòi hỏi nỗ lực, phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở trung ương giữ vị trí, vai trò rất quan trọng và có trách nhiệm rất lớn.

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, gương mẫu đi đầu, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tán thành với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đổi mới lãnh đạo đối với công tác dân vận…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với BCH Đảng bộ Khối CQTW tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ để góp phần cùng toàn Đảng hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có uy tín cao về năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, với một Ban Chấp hành mới là một tập thể đoàn kết, có trí tuệ, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tham dự Đại hội

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với cả nước hướng về "khúc ruột" miền Trung, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đoàn thể nhân dân và toàn thể đại biểu dự Đại hội đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão, lũ, thiên tai.

 

Quang cảnh Đại hội

Trung tâm TTPT&DBKT