Đại hội Công đoàn Khóa II của Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 30-9-2019, tại Ban Kinh tế Trung ương, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Khóa II, Nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban: đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Nghĩa. Tham dự có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại biểu của các cơ quan ban ngành và toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương cùng toàn thể đoàn viên của công đoàn Ban.

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Đến năm 2019, Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương có 119 đoàn viên trong đó có 40 đoàn viên nữ, Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương không ngừng trường thành, kiến thức thực tiễn được nâng lên, bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường vững vàng, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới theo đường lối, chủ trương của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát động phong trào xây dựng văn hóa công sở

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã có bước phát triển về nhiều mặt. Đến nay, các cán bộ của Ban đều là những người có trình độ chuyên môn tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong nhiệm kỳ I từ năm 2014 đến 2019, công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên được tích cực thực hiện, với nhiều phong trào hiệu quả. Hoạt động chăm lo, động viên cán bộ, công chức luôn được quan tâm thực hiện tốt. Công đoàn luôn quan tâm đến kiện toàn, xây dựng tổ chức vững mạnh; tổ chức các sự kiện có chất lượng tốt; công tác nữ công được duy trì thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng

Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương

 

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội thành công. Đồng chí cho rằng, qua theo dõi, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương sau khi tái lập. Đông chí đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã nói lên tình cảm, tâm tư, tấm lòng và hoạt động của các đoàn viên công đoàn, cũng như sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo tới hoạt động của công đoàn. Đồng chí đánh giá cao các sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cho rằng các hoạt động đó đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, để lại những dấu ấn của Ban trên con đường hội nhập.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Xã hội báo cáo tham luận

Đồng chí Trần Ngọc Sinh, phát biểu thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, hoạt động công đoàn đóng vai trò tích cực; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao. Kết quả các công việc đã làm đều do cán bộ của Ban làm nên. Lãnh đạo Ban luôn quan tâm, thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của công đoàn trong việc tổ chức nhiều phong trào quan trọng, đóng góp vào thành công của Ban. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và công đoàn của Ban trong thực hiện nhiệm vụ của Ban. cũng như sự phối hợp của công đoàn và Đảng ủy cơ quan. Đồng chí biểu dương các phong trào của công đoàn cơ quan, đề nghị công đoàn có thêm nhiều phong trào văn hóa thể thao hơn nữa để tăng cường đoàn kết trong cơ quan.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm Ban còn nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng các đề án, tham gia vào xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng, đề nghị công đoàn phối hợp với các vụ, đơn vị chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, năm tới là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Ban, đồng chí mong muốn công đoàn nhiệm kỳ mới phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đảng ủy tổ chức sự kiện này thật sự có ý nghĩa. Đồng chí mong muốn, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ bảo vệ thực chất quyền lợi đoàn viên, tham gia tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban, Lãnh đạo Ban sẽ luôn tạo mọi điều kiện cho hoạt động công đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo bỏ phiếu bầu BCH công đoàn

Tại Đại hội, các thành viên Ban Chấp hành công doàn cơ quan đã trình bày các tham luận, trao đổi về kinh nghiệm, các hoạt động của công đoàn Ban cũng như một số công tác có liên quan. Qua thảo luận, BCH Công đoàn cơ quan đã thu được nhiều ý kiến quý báu, thực chất, làm cơ sở cho thực hiện công tác trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 với 13 thánh viên.

Các đồng chí nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Chúc mừng BCH Công đoạn khóa I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại Đại Hội, các tập thể và đoàn viên Công đoàn cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, thay mặt cho Ban Chấp hành công đoàn cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 đã cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên của Ban Kinh tế Trung ương đã tín nhiệm bầu các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khóa II. Đồng chí xin hứa Ban Chấp hành công đoàn khóa II sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa hoạt động công đoàn của Ban hoạt động có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đã phát động Phong trào Thi đua xây dựng văn hóa công sở của cơ quan.

Ban chấp hành Công đoàn Khóa II

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế