Ban Kinh tế Trung ương Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Chiều ngày 20-1-2019, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Giang Thị Tuệ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam cùng đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Năm 2019, kế thừa truyền thống và tiếp nối những thành công đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị ngày hôm nay là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để tập thể Ban lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động của Ban, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối kỳ quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm tròn 70 năm thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Với ý nghĩa đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với năm 2020 "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019" cũng như chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại Hội nghị này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ cầu thị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Năm 2019, bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều cơ hội đan xen với không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và tập trung lãnh đạo sát sao; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao góp phần tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư đảng ủy báo cáo công tác Đảng

Năm 2019 Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Ban đã triển khai nhiệm vụ tổng kết, sơ kết một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ Chính trị ban hành mới một số chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội. Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 Đề án lớn. Đến nay cả 8 Đề án đều đã được hoàn thành, trong đó: Bộ Chính trị đã thông qua 6 Đề án và ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận, 1 Nghị quyết đang trình để ban hành; 2 Đề án đang chờ lịch họp Bộ Chính trị. Đây là những đề án quan trọng làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả quốc gia và một số vùng, địa phương trọng điểm, với diện rộng và đa dạng các vấn đề quan trọng như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị

Các chủ trương, đường lối được Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành trong năm 2019 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Tiêu biểu là các Nghị quyết số 52-NQ/TW; 54-NQ/TW; Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 54-KL/TW; 56-KL/TW; 67-KL/TW

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam

tặng bằng khen gương mặt tiêu biểu Công đoàn

Đảng ủy Cơ quan và Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả công tác đảng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Cơ quan. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam

tặng bằng khen đoàn viên xuất sắc

Ban Lãnh đạo Ban quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đoàn thể nhằm góp phần tạo môi trường làm việc hiệu quả, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, sự gắn bó của cán bộ, công chức với cơ quan, đơn vị, phát huy năng lực, sở trưởng, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Công đoàn cơ quan luôn chủ động, hưởng ứng và tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt chế độ, chính sách với công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy dân chủ, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, người lao động nêu cao trách nhiệm, phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban

tặng cờ thi đua của Ban cho Vụ Kinh tế vùng và địa phương

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được kết quả tốt, tiếp tục tạo được sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đã hạn chế tư tưởng trông chờ, thiếu nhiệt tình trong công việc; các mặt công tác của Ban Kinh tế Trung ương được đưa ra bàn thảo, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của tập thể; việc công khai dân chủ hóa các hoạt động cơ quan đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ giúp công tác quản lý, điều hành công việc của lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị ngày càng hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban

tặng tập thể lao động xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị thành công. Đồng chí cho rằng, qua theo dõi, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương sau khi tái lập. Đồng chí đánh giá cao hoạt động của các đoàn viên công đoàn Ban, cũng như sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo tới hoạt động của công đoàn. Đồng chí đánh giá cao các sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cho rằng các hoạt động đó đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, để lại những dấu ấn của Ban trên con đường hội nhập.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan

tặng tập thể lao động xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đã giải đáp các câu hỏi của cán bộ, công chức của Ban. Đồng chí đánh giá cao hoạt động công tác Đảng, công đoàn của Ban thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích của Ban vừa qua nhờ vào nỗ lực phấn đấu của các đồng chí trong Ban, thanh tích ấy cổ vũ cán bộ, đảng viên hăng say hơn trong công tác.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan

và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

cho đồng chí Lê Xuân Thành và đồng chí Phạm Ngọc Thắng

 

Đồng chí cho rằng, thành tích của Ban còn có sự hỗ trợ của các cơ quan khác, Ban Kinh tế Trung ương đã có sự sắp xếp hoàn thành cơ cấu tổ chức, nhưng với yêu cầu công việc, đồng chí cũng yêu cầu cần phải chọn người có chuyên môn cao, đạo đức tốt, tác phong tốt. Bộ máy không cần nhiều mà cần phải tinh, huy động trí tuệ của toàn xã hội. Công tác đề bạt, đào tạo cũng cần phải được quan tâm hơn...

Đồng chí đề nghị công đoàn tiếp tục làm tốt công tác này, thiết thực, đa dạng, cụ thể, tạo ra môi trường công tác để cán bộ, công chức cống hiến hiệu quả hơn. Đồng chí cũng mong muốn, với khối lượng công việc rất lớn trong năm tới, toàn Ban sẽ đồng tâm, hiệp lực, làm tốt nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Xuân thành, nguyên Vụ trưởng Vụ công nghiệp phát biểu tại buổi lễ

Sang năm 2020, đồng chí Trưởng Ban lưu ý, đây là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, cần chuẩn bị tham gia tích cực tiến tới Đại hội đảng bộ được thành công. Xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đại hội đảng bộ. Năm nay cũng là kỷ niệm 70 năm thành lập Ban, cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua để cổ vũ sự kiện trọng đại này.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ công bố các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Trưởng Ban, Tập thể lao động xuất sắc.... Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho tập thể và các cá nhân được vinh danh.

Hội nghị đã diễn ra lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân thành, nguyên Vụ trưởng Vụ công nghiệp và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Thắng, nguyên Hàm vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp.

Trung tâm TTPTDBKT