Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân

 Hôm nay, ngày 31/1/2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCH VN đã có chuyến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân. Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Kinh tế Trung ương có Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thời kỳ hòa bình, thống nhất, xây dựng và phát triển, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Việc coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xuất phát từ việc kinh tế đóng vai trò nền tảng, quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển đất nước. Kinh tế không phát triển nhanh và bền vững thì đất nước không thể giàu mạnh được. Nếu kinh tế không phát triển thì cũng không có điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ đất nước, thực hiện các nhiệm vụ khác và Nhân dân không thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong quá trình phát triển mặc dù có lúc thay đổi cơ cấu tổ chức nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã giúp Trung ương ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn, giúp Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách về chính trị để giải quyết các vấn đề về kinh tế và đóng góp vào những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà nước ta đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành các đề án được giao chủ trì, trình Bộ Chính trị ban hành 3 kết luận, 2 nghị quyết và 01 nghị quyết đang được hoàn thiện để ban hành.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế trong việc tham mưu xây dựng nhiều đề án lớn, rất quan trọng và cốt lõi cho việc phát triển kinh tế - xã hội và đưa đất nước đi lên trong thời gian tới như: Đề án thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế tư nhân; sắp xếp, đổi mới lại doanh nghiệp nhà nước; chính sách công nghiệp quốc gia; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0…

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo

 

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến những đề án trình Bộ Chính trị; tham gia xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội tổ chức những diễn đàn, hội thảo để đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình phát triển.

Năm 2020 là năm rất quan trọng của đất nước với nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị nói chung, Ban Kinh tế nói riêng là rất lớn, nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là "Không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế", "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019: và đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, có cơ chế trao đổi thông tin với các cơ quan của Quốc hội phục vụ cho công tác chuyên môn của mỗi cơ quan", Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Kinh tế cần phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, khắc phục hạn chế để hoạt động ngày càng toàn diện hơn, có chất lượng cao hơn. Tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước để kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đổi mới quản lý kinh tế.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công; tích cực tham gia xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy đủ số lượng và chất lượng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, có cơ chế phù hợp để trao đổi thông tin với các cơ quan của Quốc hội phục vụ cho công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

Với bề dày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tập thể Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ sự phấn khởi khi Ban Kinh tế Trung ương được đồng chí Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc nhân dịp đầu xuân. Các hoạt động của Ban trong những năm qua, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn Quốc hội cũng như của các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý để nâng cao chất lượng đối với các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, xây dựng trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhờ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá tốt. Những ghi nhận và đánh giá này là những nguồn động viên to lớn, tạo động lực mạnh mẽ để Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phấn đấu vươn lên trong thời gian tới.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Qua phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020 cũng như những nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn chiến lược 10 năm 2021-2030. Để thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước), với tinh thần cầu thị và trách nhiệm đối với đất nước, Ban Kinh tế Trung ương xin được lĩnh hội những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng như những góp ý của các cơ quan của Quốc hội để hoạt động của Ban ngày càng toàn diện và có chất lượng cao hơn.

 

 

Trung tâm TTPTDBKT