Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Hôm nay (16/10), tại Bộ Giao thông Vận tải đã diễn ra Hội nghị "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị  phát biểu kết luận

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh quá trình tổng kết tại trung ương và các địa phương trong vùng đều đánh giá chung Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong vùng; thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân cả nước nói chung cũng như của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ nói riêng, trong đó có những đóng góp hết sức to lớn của ngành Giao thông vận tải và chính quyền địa phương các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải

phát biểu ý kiến

 

Gợi mở một số phương hướng giải quyết vấn đề giao thông của vùng, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần có quy hoạch theo trục dọc để kết nối vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ với vùng đồng bằng sông hồng; nghiên cứu quy hoạch theo trục ngang để kết nối các tỉnh trong vùng với nhau đồng thời kết nối vùng ra hướng biển với các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ. Là vùng biên giới, nằm trên cửa ngõ ra biển và kết nối các nước Asean với các tỉnh phía nam Trung Quốc, cần nghiên cứu để khai thác được các tiềm năng từ thị trường rộng lớn này. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cần nghiên cứu kết nối trục Đông - Tây với Lào để tạo hành lang giao thông từ nước bạn ra hướng Biển.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến

 

Với những đặc thù của vùng, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị thời gian tới cần xác định ưu tiên phát triển các loại hình giao thông vận tải theo thứ tự là: đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Nghiên cứu giải pháp nâng cấp sân bay Điện Biên nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu ý kiến

Là cái nôi của dân tộc, cái nôi của cách mạng, là vùng phên dậu của đất nước, là nơi đảm bảo hệ sinh thái của toàn bộ miền Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần xác định rõ việc đầu tư cho giao thông và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị đồng chí cũng ghi nhận các ý kiến đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương về việc cần có nghị quyết mới cho phù hợp với giai đoạn mới, tầm nhìn mới của vùng và đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế