Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội

Hôm nay (18/11), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tới tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những thành tựu Trường Đại học Hà Nội đạt được. Từ một Trường Bổ túc Ngoại ngữ, tiến đến là Đại học Ngoại ngữ và nay trở thành một Trường đại học đa ngành tự chủ toàn diện, có nhiều đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

PGS. TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Chủ trương của Đảng, Nhà nước coi phát triển nguồn lực là một trong ba đột phá chiến lược; giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí nhấn mạnh giáo dục, đào tạo là một bộ phận rất quan trọng để phát triển nguồn nhân lực của đất nước, nhằm đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn phát triển mới. Đồng chí đề nghị giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải có bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thực sự tạo ra đột phá như mong mỏi của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Thời gian tới, trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu sắc và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại học Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học và quản trị đại học; phát triển theo định hướng đại học ứng dụng; tăng cường đẩy mạnh hợp tác liên kết với các trường đại học nước ngoài; nghiên cứu thay đổi về giáo trình, phương pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là đầu ra; phát huy được sự sáng tạo, tự chủ, tự tin của sinh viên; đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng… để đào tạo ra các thế hệ sinh viên trở thành công dân toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, có thể làm việc ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, góp phần thu hút được sinh viên học trong nước thay vì đi du học nước ngoài.

Quang cảnh buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng, trong chặng đường phát triển tới đây, Đại học Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Trung tâm TTPT&DBKT