Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày, (29 và 30/6/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Về phía khách mời, dự Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đại diện một số cơ quan trung ương.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Về phía Ban Kinh tế Trung ương có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn; đồng chí Nguyễn Đức Hiển. Cùng dự có các đồng chí Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ, Chi ủy viên; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và toàn thể các đồng chỉ đảng viên Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong việc tổ chức thành công Đại hội của 9 chi bộ trực thuộc. Đại hội các chi bộ đã có những đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian thảo luận các Báo cáo chính trị; làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Đồng chí cũng biểu dương các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp do Đảng ủy, Công đoàn cơ quan tổ chức, tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đại diện một số cơ quan trung ương phát biểu tại Đại hội

Đồng chí đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm lỳ vừa qua. Vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét. Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, tân Bí thư Đảng ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Chính từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục khó khăn và những mặt còn hạn chế, đã tạo nền tảng vững chắc để Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế, qua đó tham mưu giúp BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 09 Nghị quyết và 04 Kết luận liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban đọc báo cáo chính trị

 

Đồng chí Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ II của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang nỗ lực phục hồi, vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục phát triển và đạt các mục tiêu của nhiệm kỳ, đồng thời đề ra các chiến lược, giải pháp để tiếp tục phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, thật sự dân chủ, tập trung trí tuệ và phát huy trách nhiệm của mỗi đảng viên và các đại biểu dự Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong hai ngày.

Đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu báo cáo

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Ban Kinh tế Trung ương, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lễ chào cờ

Tại Đại hội đã ra Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

 

Đồng chí Trưởng Ban, các đồng chí Lãnh đạo Ban bỏ phiếu bầu BCH mới

Đại hội đã chỉ ra nguyên nhân của những thành tích cũng như những hạn chế, tồn tại đồng thời đã rút ra một số bài học. Thường xuyên củng cố, xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và các chi bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và ý thức trách nhiệm với công việc; Tổ chức thực hiện chương trình công tác phải năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy các cấp; Coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu BCH mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương đánh giá cao và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần cùng Ban Kinh tế TW hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn; chủ trì, tham mưu trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết, kết luận, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ Khóa XII.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa I đọc báo cáo

Ban cũng đã làm tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền và phổ biến nghị quyết với các diễn đàn, hội thảo, xuất bản sách giới thiệu; làm tốt công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Các kết quả đạt được của Ban Kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua trong đó có đóng góp tích cực của Đảng bộ cơ quan đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Ban mà còn khẳng định sự đúng đắn đối với chủ trương tái lập Ban Kinh tế TW.  

 

Đồng chí Hoàng Đình Vinh, Ủy viên BTV Đảng ủy báo cáo kết quả phiên họp trù bị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cơ quan cần cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Bí thư chi bộ Vụ Công nghiệp báo cáo tham luận

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban  nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Tốn, Phó Bí thư Chi bộ vụ Nông nghiệp - Nông thôn báo cáo tham luận

 

Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là kết quả của quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 


Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Minh, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế

báo cáo tham luận

 

Đó là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo đại hội từ cấp chi bộ, sự chuẩn bị trách nhiệm, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng với sự tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đồng chí Bí thư khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ. 

Đồng chí Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy

nhiệm kỳ 2015-2020 Cao Đức Phát đã hoàn thành nhiệm vụ

 

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các đồng chí BCH Đảng bộ

nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nhiệm vụ

 

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra./.

TTTTPT&DBKT