Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020

Ngày 22/07/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đã đồng chủ trì và chỉ đạo Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Liên Minh Châu Âu, Đại sứ quán Phần Lan, Tổ chức hợp tác phát triển Đức và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Năng lượng là ngành kinh tế - kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị - ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đó của ngành năng lượng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách phát triển năng lượng, điển hình là Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Kết luận số 26, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn cấp cao

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 15 năm thực hiện Kết luận 26, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổng kết để ban hành một Nghị quyết mới, phù hợp với yêu cầu và bối cảnh phát triển mới. Qua tổng kết cho thấy, trong thời gian qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, vì vậy, trên cơ sở Đề án tổng kết, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Sau khi được ban hành, với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế; tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Diễn đàn

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về "định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045", góp phần thúc đẩy công tác thể chế hoá các chủ trương của Đảng, sớm đưa Nghị quyết 55 vào cuộc sống, hôm nay, ngày 22/07/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đã đồng chủ trì và chỉ đạo Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Liên Minh Châu Âu, Đại sứ quán Phần Lan, Tổ chức hợp tác phát triển Đức và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo thăm quan gian hàng triển lãm

Tham dự và chủ trì Diễn đàn cấp cao có đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.Sự kiện bao gồm các hoạt động: 01 Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và 04 Hội thảo chuyên đề.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại diễn đàn

Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao có quy mô lớn với sự tham gia trực tiếp của hơn 300 đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, các đại sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các diễn giả quốc tế và trong nước tại Hội trường và khoảng gần 1.500 đại biểu tham gia tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong nước và 30 điểm cầu quốc tế. Phiên toàn thể tập trung vào Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 55; một số phát biểu về kinh nghiệm phát triển các phân ngành năng lượng của các Đại sứ, Tổ chức nước ngoài.

Đoàn chủ tọa Diễn đàn cấp cao

Phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã khái quát tình hình phát triển năng lượng quốc gia trong giai đoạn 10 năm qua; theo đó, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn nhiều hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; độc quyền Nhà nước còn cao; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế; tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Ông Mark Wesley Menezes, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ phát biểu trực tuyến

Trong Thư khuyến nghị về vấn đề chuyển đổi bền vững ngành năng lượng tại Việt Nam đề ngày 2/6/2020, được đồng ký bởi Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Điều phối viên thường trú Liên Hiệp quốc tại Việt Nam thay mặt nhóm 16 vị Đại sứ là các thành viên của Nhóm không chính thức các Đại sứ về Hợp tác phát triển (IAGDC) gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Tôi cùng một số đồng chí lãnh đạo khác đã đánh giá "Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã được ban hành hết sức kịp thời, tạo bước đột phá về phát triển ngành năng lượng quốc gia, giành ưu tiên cao hơn cho việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch", "Nghị quyết này đã được cụ thể hóa bằng các chính sách đầy tham vọng nhằm thực hiện các mục tiêu trên, đồng thời bằng các biện pháp ngắn chặn các nhà đầu tư đi ngược lại mục tiêu này".

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu trực tuyến

Để Nghị quyết 55 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, các cơ quan của Đảng và nhà nước cần phối hợp tốt cả 3 khâu là Khâu thứ nhất- Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết (do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì); Khâu thứ hai - Triển khai thực hiện Nghị quyết (do Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và các ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy chủ trì) với Khâu thứ ba- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì). Đồng chí cũng cho rằng, sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương cùng Chính phủ chủ trì, với sự phối hợp của một số Ban Đảng Trung ương như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ, ngành liên quan: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội.

Các đồng chí Lãnh đạo chứng kiến Lễ ký kết dự án điện gió

 

Thông qua Diễn đàn ngày hôm nay, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo chương trình hành động cũng như các cơ chế, chính sách để triển khai cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương đã nêu tại Nghị quyết 55. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Diễn đàn cần tập trung trao đổi và làm rõ một số vấn đề trọng tâm như cần xác định rõ các nhiệm vụ trong từng giai đoạn để cụ thể hoá chủ trương lãnh đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 55, sớm hoàn thiện thể chế cho phát triển năng lượng, nhất là về thị trường năng lượng cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng sạch và tái tạo; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đầu tư các dự án năng lượng lớn gắn hệ thống truyền tải; cần nghiên cứu, đề xuất những vấn đề lớn về cơ chế, chính sách tạo điều kiện để hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng sạch và tái tạo tại các vùng và địa phương có lợi thế phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cần nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển năng lượng; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, xen xét, xử lý hài hoà mối quan hệ giữa các chủ thể, đối tượng chịu tác động chính sách là nhà nước – doanh nghiệp – người dân – các tổ chức xã hội nghề nghiệp để cùng thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, hiệu quả.

Quang cảnh phiên Diễn đàn cấp cao

Phát biểu tại phiên Diễn đàn cấp cao, đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, ngành năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của bất kỳ một quốc gia nào và nó là nền tảng về hạ tầng để phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam luôn dành sự quan tâm để đầu tư cho phát triển năng lượng, nhằm đáp ứng những yêu cầu về đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thời kỳ Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cho đến nay với nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp năng lượng cũng như sự vào cuộc của người dân và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước thì ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đã đáp ứng nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu khai mạc Hội thảo Chuyên đề 3

Ngành năng lượng đã trở thành ngành kinh tế có quy mô lớn, phát triển năng động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiêu thụ năng lượng thì gia tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ lượng thì chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ hóa và đã từng bước chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì đang được thúc đẩy, đã huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển ngành năng lượng với sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là tham gia của khối tư nhân trong phát triển năng lượng, chúng ta thấy rất rõ là phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian vừa qua.

Mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng như vậy nhưng ngành năng lượng Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều những khó khăn, những thách thức, những tồn tại, hạn chế và cần phải tiếp tục được khắc phục, được giải quyết trong thời gian tới. Trước hết là mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức về nguồn năng lượng sơ cấp ở Việt Nam ngày càng giảm như than, khí v.v… dẫn đến chúng ta phải nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp cho nên sẽ giảm khả năng tự chủ về năng lượng của Việt Nam và tăng sự phụ thuộc vào các nền kinh tế khác. Đây là một thách thức rất lớn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu khai mạc Hội thảo Chuyên đề 4

Thứ hai là Cơ sở hạ tầng ngành năng lượng còn một số bất cập, nhiều dự án năng lượng chậm tiến độ, nhất là những dự án nguồn điện. Những dự án nguồn điện than lớn trong quy hoạch điện VII chúng ta đang thực hiện, chủ yếu là nguồn điện than hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng, do những quan ngại về vấn đề môi trường của người dân và thứ hai là những dự án này vốn rất lớn, nhiều dự án đang thiếu vốn, ngay cả những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng đang khó khăn trong việc tự chủ về nguồn vốn.

Thứ ba là trình độ công nghệ ở một số lĩnh vực chưa cao, hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng còn thấp, thị trường năng lượng cạnh tranh thì phát triển chưa đồng bộ, chính sách giá năng lượng còn một số bất cập. Công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức và đã gây bức xúc trong xã hội.

Đồng chí Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo điều hành để thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.Trước hết là về hoàn thiện thể chế. Thứ hai là cần tập trung để xây dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng và chiến lược phát triển các phân ngành năng lượng nhiệt điện than. Thứ ba là tập trung để xây dựng quy hoạch phát triển năng lượng. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu khai mạc Hội thảo Chuyên đề 1

Để đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra một hệ thống các quan điểm, những mục tiêu là những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển ngành năng lượng Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững. Để góp phần nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tại phiên báo cáo toàn thể, đồng chí Trần Tuấn Anh UV BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 55, bao gồm nhiều nhóm, lĩnh vực với sự phân công thực hiện cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương. Diễn đàn cũng nghe phát biểu trực tuyến của Ông Giorgio Aliberti, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về nội dung Tăng trưởng và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo – kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu; phát biểu trực tuyến của Ông Mark Wesley Menezes, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ về Sáng kiến hỗ trợ của Bộ Năng lượng Mỹ cho phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; phát biểu tại hội trường của Bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc điều hành hoạt động Dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về Chuyển dịch năng lượng sạch gắn với phát triển bền vững của Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc Hội thảo Chuyên đề 2

Một trong những nội dung cũng thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu đó là, Phiên toàn thể đã dành một thời gian đáng kể để trao đổi và đối thoại giữa Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Bộ chức năng; một số Đại sứ, Tổ chức nước ngoài; các địa phương và đại diện doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân với các điểm cầu với chủ đề "Thống nhất ý chí, hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ để đưa Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống", nhằm làm rõ những quan điểm, định hướng lớn, những điểm mới mang tính đột phá của Nghị quyết 55; đưa ra nhiều kiến nghị hoàn thiện một số cơ chế, chính sách pháp luật để tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng quốc gia, nhất là đối với các nguồn năng lượng sạch và tái tạo; đề xuất tăng cường công tác bảo vệ môi trường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành năng lượng… Đặc biệt, có nhiều ý kiến trao đổi và kiến nghị tạo lập cơ chế, chính sách hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và địa phương có lợi thế phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình UV BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng đinh Nghị quyết 55 có tính kế thừa và phát triển đối với Nghị quyết 18 trước đây và Kết uận 26. Đến nay sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 15 năm thực hiện Kết luận 26 thì ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức to lớn, và có thể nói rằng điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo chyên đề 3

Việt Nam không những đáp ứng được nhu cầu năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng ở mức độ rất cao để hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam trong 30 năm đổi mới và đặc biệt trong 10 năm vừa qua. Đặc biệt bên cạnh đó Việt Nam còn đảm bảo được chủ trương nhất quán của Đảng là đảm báo tiến bộ và công bằng xã hội trong sử dụng năng lượng. Đến nay mặc dù chúng ta còn là một nước đang phát triển và mới ở mức thu nhập trung bình thấp, nhưng chúng ta thấy rằng riêng lưới điện của Việt Nam phủ toàn bộ 100% lãnh thổ; có thể nói 99,98% số xã của Việt Nam có điện; 98,86% hộ gia đình của Việt Nam đã được sử dụng điện... Đó là những con số không phải nước nào cũng đạt được kể cả những nước có trình độ phát triển cao hơn ta. Điều đó thể hiện tính nhân văn của chế độ chính trị của Việt Nam, thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là luôn luôn phải đảm bảo thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong mọi cơ chế chính sách, trong từng bước từng khâu của quá trình phát triển.

Đồng chí cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được đất nước đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới; đang chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội của Đảng lần thứ 13 cho giai đoạn phát triển 10 năm tới. Hoàn cảnh quốc tế cũng như nhu cầu nội tại của Việt Nam đòi hỏi phải có tầm nhìn mới trong phát triển năng lượng. Đánh giá sơ bộ cho thấy, đến năm 2030, để đầu tư cho ngành năng lượng nói chung cần khoảng 150 tỷ USD; cho ngành điện nói riêng cũng cần xấp xỉ 80 tỷ USD. Ngoài những thách thức khác thì đây là thách thức rất lớn cho đất nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp. Và đó cũng là một thách thức với ngân sách Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh, chủ trương của Đảng ta là làm sao xây dựng được một thị trường năng lượng đồng bộ và giá phải theo giá thị trường để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển năng lượng tại Việt Nam. Nếu không có những điểm mấu chốt như vậy thì không thể khuyến khích được các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào thị trường năng lượng. Đồng thời, để tránh mọi biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh của độc quyền, thiếu minh bạch. Đó là những tiền đề rất lớn để có thể đáp ứng được nhu cầu về nguồn lực cho việc phát triển năng lượng Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ngay từ khi Nghị quyết 55 được ban hành, khí thế, động lực tham gia của khu vực tư nhân trong nước và quốc tế đối với phát triển năng lượng Việt Nam là rất lớn. Đây là vấn đề rất đổi mới, đột phá trong lĩnh vực này.

Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo chyên đề 4

Từ kết quả của Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết 55, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến trao đổi tại phiên toàn thể và các hội thảo chuyên đề; trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, chắt lọc để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề trọng tâm cần xử lý để góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết 55 vào cuốc sống.

Chiều cùng ngày đã diễn ra 04 phiên hội thảo chuyên đề:

Hội thảo chuyên đề 1: "Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Hội thảo chuyên đề 2: "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho phát triển bền vững năng lượng Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Hội thảo chuyên đề 3: "Phát triển điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Hội thảo chuyên đề 4: "Phát triển năng lượng mặt trời và các năng lượng mới trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, mốc thời gian trong các Hội thảo đều xác định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045".

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn đã tổ chức ký kết 05 Bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi giữa các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên - Huế, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu chế tạo trong nước, với tổng giá trị dự kiến của các dự án khoảng trên 20 tỷ USD.

Trung tâm TTPT&DBKT