Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020

Ngày 23/7/2020, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" giai đoạn 2013-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương; đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Cùng tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng dại diện lãnh đạo 14 địa phương thuộc vùng Tây Bắc … và đông đảo các nhà khoa học.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

phát biểu tại Hội nghị

Chương trình "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y và Bộ Khoa học Công nghệ giao Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2013-2018.Chương trình được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đến 30/6/2020 nhằm tập trung đánh giá hiệu quả, tác động của các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án thuộc Chương trình đã triển khai giai đoạn 2013-2018; đánh giá tác động, sự phối hợp và liên kết giữa Chương trình Tây Bắc với các Chương trình Khoa học và Công nghệ, Chương trình mục tiêu khác của nhà nước cùng đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; đánh giá và lựa chọn một số kết quả, sản phẩm của Chương trình Tây Bắc để kiến nghị, đề xuất chuyển giao cho các đơn vị sử dụng hoặc kết nối cung - cầu; đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn, định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2021-2025.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Chương trình Tây Bắc đã thực hiện các nội dung quan trọng như: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học, mô hình phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Nghiên cứu cơ sở khoa học của các mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp cho các tiểu vùng và liên vùng Tây Bắc; Nghiên cứu, đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, thông tin, văn hóa, xã hội; Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp cho phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc.

Qua thời gian thực hiện Chương trình Tây Bắc, gần 700 cán bộ nghiên cứu và 41 cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện;Hơn 200 đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện;Gần 200 Hội thảo, hội nghị chuyên ngành được tổ chức;Gần 13,000 cán bộ, kỹ thuật viên, người dân địa phương được đào tạo, tập huấn, tham dự Hội thảo nâng cao năng lực. Chương trình đã chuyển giao cho 14 tỉnh vùng Tây Bắc và các Bộ/Ban/ Ngành trung ương 56 quy trình công nghệ trong lĩnh vực y dược; chế biến thực phẩm; 64 báo cáo kiến nghị các chính sách phát triển ở tầm vĩ mô của vùng; 22 hệ thống bản đồ trong các lĩnh vực quy hoạch phát triển bền vững;  và một số kết quả khác.

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan gian hàng triển lãm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Chương trình đã đạt được; đã tập hợp và kết nối hiệu quả đội ngũ 600 nhà khoa học thuộc hơn 40 cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai 55 đề tài và 3 dự án thử nghiệm sản xuất; giải quyết những vấn đề cơ bản và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong thực tiễn phát triển, giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, khai thác các nguồn lực, góp phần tạo nên những xung lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững của vùng Tây Bắc và cải thiện cuộc sống của đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại Hội nghị

Với quan điểm sự phát triển bền vững của Tây Bắc cũng chính là sự phát triển bền vững của cả nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần đánh giá toàn diện những mặt đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế bộc lộ trong giai đoạn vừa qua đồng thời lưu ý Tây Bắc là một trong những vùng mà thực tiễn phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, do vậy việc tiếp tục tổ chức, triển khai nghiên cứu chương trình là xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn của Vùng.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí đề nghị cần phát huy nguồn lực trí tuệ và con người, sức mạnh của khoa học, công nghệ và văn hóa để phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển; xem xét tiếp tục ưu tiên đầu tư kinh phí cho Chương trình giai đoạn 2021-2025, nhất là các đề tài, dự án triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ; quá trình tổ chức thực hiện cần huy động đa dạng các nguồn lực, cả trong nước và quốc tế, xác định rõ cơ chế phối hợp đề lồng ghép các đề tài, dự án của Chương trình Tây Bắc với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác; thu hút nhiều hơn sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học có uy tín, phối hợp với Ban KTTW đề xuất các chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh mới.

Trung tâm TTPT&DBKT