Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay (15/10), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cơ bản thống nhất với Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế trong đó cần sớm lập "Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng với nét đặc sắc riêng, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn bầu những đồng chí có uy tín cao, bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới cũng như bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí tin tưởng với tinh thần cách mạng và một cấp uỷ mới đoàn kết, nhiệt huyết, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của ban, bộ, ngành và các địa phương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

Trung tâm TTPTDBKT