Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 5 - 11/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị tại Đơn vị bầu cử số 1, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu,
giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm

Cùng dự Hội nghị có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà; Trương Thanh Hoà, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hoà; Hà Ngọc Phi, Tổng giám đốc công ty cổ phần đô thị Vạn Ninh. Về phía tỉnh Khánh Hòa, có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hoà, lãnh đạo thị xã Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh và bà con cử tri. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1, thông qua tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày nội dung Chương trình hành động của mình, trong đó Đồng chí nhấn mạnh với vai trò vừa là người được tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cũng vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Đồng chí xác định là:

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa

- Bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với người dân, lắng nghe thực tiễn cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu phục vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng với trọng tâm đưa kinh tế của tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

- Tập trung đề xuất các kiến nghị, giải pháp với Trung ương Đảng, với Quốc hội, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, tạo mối liên kết mạnh mẽ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và giữa các vùng trong cả nước nhằm phát triển nhanh và bền vững, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, lấy người dân là trung tâm và là người hưởng thụ lợi ích từ quá trình phát triển; đặc biệt sẽ tính tới việc thí điểm, tổng kết một số chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

- Đề xuất với Quốc hội tập trung giám sát đối với những vấn đề bức xúc của cuộc sống được cử tri phản ánh. Thông qua hoạt động giám sát để phát huy những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, từ đó, các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Cũng tại các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ sự trân trọng lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri tại địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, đồng thời phát biểu trao đổi lại những vấn đề được cử tri quan tâm, trong đó nêu rõ quan điểm, định hướng, kế hoạch cụ thể của Đồng chí để giải quyết các vấn đề được cử tri nêu lên, đặc biệt là các vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài của đất nước vừa gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển bền vững trong thời gian tới cho Khánh Hòa và các địa phương trong cả nước như: Vấn đề đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân; Phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo mối liên kết phát triển bền vững giữa Khánh Hòa với các địa phương trong Vùng và cả nước...

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt kết quả tích cực. Cử tri tại điểm bầu cử số 1 tại tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao nội dung Chương trình hành động của các ứng viên và tin tưởng rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp./.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế