Tư liệu - Văn kiện

Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

15:00 04/06/2017

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn nghị quyết:

Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

01:00 06/06/2017

Ngày 03/06/2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5

02:00 05/05/2017

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

10:00 07/03/2016

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Vương Đình Huệ Trưởng Ban KInh tế Trung ương được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

02:00 28/01/2016

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đồng chí Vương Đình Huệ đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Báo chí quốc tế nói về thành công và cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII

00:00 29/01/2016

Báo chí quốc tế cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam "dường như đều nhất trí rằng việc tiếp tục cải tổ nền kinh tế là cần thiết để đảm bảo tăng mức sống cho người dân".

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 1

01:00 25/01/2016

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 1

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 2

01:00 25/01/2016

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 2

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 3

01:00 25/01/2016

Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 3

Hiển thị 91 - 100 of 107 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 11