Tư liệu - Văn kiện

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban là Ủy viên Trung ương Đảng tham dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Sáng 11/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban: Phạm Xuân Đương, Đinh Văn Cương, Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu đã tham dự Hội nghị quan trọng này.

Hiển thị 61 - 61 of 61 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7