Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sáng ngày 14/11/2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Đồng chủ trì phiên Họp còn có đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và sự tham dự của các thành viên Tổ Biên tập, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia, nhà khoa học.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn quán triệt đến các thành viên tổ biên tập để thảo luận, thống nhất, phân công nhiệm vụ các thành viên tổ biên tập, cách thức thực hiện đề án. Đồng chĩ cũng lưu ý đại diện của các bộ, ngành đóng góp báo cáo tham gia vào đề án. Đồng chí cho biết, bên cạnh các thành viên tổ biên tập, Ban Chỉ đạo sẽ làm việc với một số viện nghiên cứu, trường đại học để đặt hàng những nghiên cứu sâu bên cạnh tổng kết của các bộ, ngành.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tham gia ý kiến

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ đã xác định trách nhiệm phải chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành để tổng kết Nghị quyết 45. Sau khi có quyết định của Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo, thành phố Cần Thơ đã họp chuẩn bị, gấp rút tiến hành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho biết, chúng ta đã có thuận lợi là có sơ kết 10 năm. Trong bối cảnh giai đoạn 2030-2045, tầm nhìn của thành phố có vị trí trung tâm động lực và có sức lan tỏa. Đồng chí mong muốn các bộ, ngành giúp cho Cần Thơ để phát huy vai trò của mình trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Trần Hồng Công tham gia ý kiến

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu các ý kiến về thành phố Cần Thơ trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, những lĩnh vực liên quan đến Nghị quyết 45. Các ý kiến nhấn mạnh, để việc tổng kết đạt tiến độ và hiệu quả, chúng ta cần có sự phối hợp giữa địa phương và các bộ ban ngành, nhất là trong việc tập hợp số liệu. Ý kiến phát biểu cũng đi sâu vào các tồn tại, hạn chế và hướng giải quyết.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp cụ thể, rất có giá trị của thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí nhấn mạnh, Tổ Biên tập cần phải làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tổ Biên tập tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để việc tổng kết Nghị quyết đạt được kết quả cao. 

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế