THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2020

 

          Căn cứ kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Hội đồng thi tuyển công chức Ban Kinh tế Trung ương thông báo kết quả điểm thi đến các thí sinh (danh sách đính kèm).

          Hội đồng thi tuyển công chức Ban Kinh tế Trung ương nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi vòng 1.

          Thí sinh có quyền gửi Đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương (qua Vụ Tổ chức – Cán bộ) địa chỉ nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Quận Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng thi tuyển công chức sẽ tổ chức phúc khảo đối với các bài thi có đơn đề nghị phúc khảo chính danh và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh theo địa chỉ ghi trong đơn.

          Hội đồng thi tuyển công chức không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo gửi đến Vụ Tổ chức – Cán bộ) và các đơn đề nghị phúc khảo nặc danh, mạo danh; đơn gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

          Hội đồng thi tuyển công chức Ban Kinh tế Trung ương thông báo để các thí sinh biết./.

 

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ (Vòng 1)

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 17-TB/HĐTTCC ngày 07/8/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức)

 

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính

Nguyên quán

Nơi cư trú

Vị trí đăng ký thi tuyển

Môn thi và số câu

trả lời đúng/tổng số câu hỏi

Kết quả

 

Kiến thức chung

Tin học

Ngoại ngữ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Nguyễn Thế Tài

12/3/1993

Kinh

Nam

Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

25 Yết Kiêu, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

Chuyên viên Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập

39/60

(65%)

19/30

(63,3%)

Miễn thi

Đạt 

 

2

Lê Ngọc Hải Long

23/4/1992

Kinh

Nam

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

Số 84, Ngõ 2, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập

54/60

(90%)

20/30

(66,7%)

Miễn thi 

Đạt 

 

3

Lê Quang Dũng

4/1/1983

Kinh

Nam

Kim Thái, Vụ Bản, Thái Bình

Số 11, Ngõ 154, Ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập

31/60

(51,7%)

25/30

(83,3)

Miễn thi 

Đạt  

 

4

Trần Tiến Dũng

17/5/1985

Kinh

Nam

Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình

Số 9, Thạch Thảo 6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Vụ Công nghiệp

59/60

(98,3%)

26/30

(86,7%)

 Miễn thi

 Đạt 

 

 

 

 

 

 

                               

 

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ (Vòng 1)

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 17-TB/HĐTTCC ngày 07/8/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức)

 

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính

Nguyên quán

Nơi cư trú

Vị trí đăng ký thi tuyển

Môn thi và số câu

trả lời đúng/tổng số câu hỏi

Kết quả

Kiến thức chung

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Nguyễn Hoàng Anh

(SBD thi môn ngoại ngữ: 01)

7/7/1990

Kinh

Nam

Thụy chính, Thái Thụy, Thái Bình

Số 10 N03, KĐTM Dịch vọng, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên phòng Kế hoạch - tổng hợp, Văn phòng Ban

48/60

(80%)

24/30

(80%)

25/30

(83,3%)

Đạt  

6

Nguyễn Thị Hương Thảo

(SBD thi môn ngoại ngữ: 02)

5/11/1996

Kinh

Nữ

Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội

P604, 19T6, CCTNT Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Chuyên viên phòng Kế hoạch - tổng hợp, Văn phòng Ban

35/60

(58,3%)

19/30

(63,3%)

29/30

(96,7%)

Đạt  

                             

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Kiêm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Cao Đức Phát

(Đã ký)