Ban Kinh tế Trung ương tham vấn chuyên gia phục vụ xây dựng Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều ngày 31-3-2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi làm việc tham vấn chuyên gia phục vụ xây dựng Đề án "Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện thường trực Tổ Biên tập Đề án cùng TS. Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng và các chuyên gia.

Một góc đô thị Hà Nội

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã phát biểu nêu khái quát mục đích, ý nghĩa của Đề án và đề nghị các chuyên gia trao đổi tập trung vào 3 nhóm vấn đề: cách tiếp cận, khung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Đề án; quan điểm và các mục tiêu; các vấn đề lớn cần quan tâm về đô thị hóa và phát triển đô thị của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia và các chuyên gia đã nêu thông tin và các nhận định, đánh giá về tình hình đô thị hóa ở Việt Nam. Bộ Xây dựng cũng đã có báo cáo đánh giá tình hình quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong 10 năm qua và hướng phát triển cho đến năm 2030. Đồng chí đã nêu ý kiến về quá trình đô thị hóa của các vùng kinh tế trọng điểm. Dưới góc độ chuyên môn, đại diện Bộ Xây dựng đã trao đổi về một số vấn đề cần chú ý khi thực hiện Đề án; các ý kiến đề nghị làm rõ bản chất mối quan hệ giữa đô thị hóa và công nghiệp hóa; về đô thị động lực các vùng…

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển và một số thành viên thường trực Tổ Biên tập cùng các chuyên gia cũng đã trao đổi về các công việc liên quan đến công tác phối hợp trong xây dựng Đề án cũng như phương thức phối hợp xây dựng Đề án.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và có tính chuyên môn cao. Tổ Biên tập xây dựng Đề án sẽ sớm hoàn thành đề cương và kế hoạch để tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia. Đồng chí mong muốn các chuyên gia sẽ có thêm ý kiến đóng góp cho Đề án, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Kinh tế Trung ương.

Trung tâm TTPTDBKT