Tọa đàm trực tuyến về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BKTTW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011-2020, hôm nay, ngày 29/9/2021, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" và "Xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" diễn ra theo hình thức trực tuyến.

 

Các tọa đàm được tổ chức nhằm tổng kết thực tiễn các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ). Kết quả tổng kết của Tọa đàm góp phần làm sâu sắc thêm các thành tựu đạt được, chỉ ra các hạn chế và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả nghiên cứu đạt được của các nhiệm vụ có thể là cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách nhằm phục vụ và phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, các ý kiến thảo luận, trao đổi và đề xuất tại Tọa đàm từ các các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện từ 13 tỉnh, thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng báo cáo chuẩn bị cho việc thực hiện Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010" báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 12 năm 2021.

Đồng chủ trì 02 Tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh/thành ủy, Ủy ban nhân dân và một số Sở của 13 tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện này.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế