Tọa đàm với chủ đề “Phát triển công nghiệp sản xuất kim loại - Hợp kim và Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam”

Sáng ngày 28-7-2020, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm với chủ đề "Phát triển công nghiệp sản xuất kim loại - Hợp kim và Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam". Đây là tọa đàm đầu tiên trong chuỗi các tọa đàm chuyên gia phục vụ xây dựng Đề án "Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì trình Bộ Chính trị vào cuối Quý IV năm 2020.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các đại biểu thuộc Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn thép Posco (Hàn Quốc) cùng các đồng chí thường trực Tổ Biên tập Đề án và cán bộ vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật,

Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã làm rõ về lý do, mục đích của buổi tọa đàm, đồng thời đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, làm rõ 4 nhóm vấn đề: (1) Thực trạng chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp sản xuất kim loại - hợp kim và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; (2) Các mô hình, kinh nghiệm quốc tế trong phát triển công nghiệp sản xuất kim loại - hợp kim và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; (3) Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp sản xuất kim loại - hợp kim và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản giai đoạn 2010-2020; (4) Đề xuất các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và cơ chế, chính sách lớn cho phát triển các ngành công nghiệp này.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp phát biểu chào mừng

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày ý kiến chuyên sâu về ngành công nghiệp sản xuất kim loại - hợp kim và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia, do vậy phải được quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp đứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việt Nam là nước phong phú về tài nguyên khoáng sản nhưng trữ lượng không nhiều. Để thúc đẩy công nghiệp sản xuất kim loại và công nghiệp khoáng sản, cần có các chủ trương, định hướng cụ thể về phát triển ngành thép, xác định rõ các sản phẩm ưu tiên, có chính sách bảo vệ thị trường trong nước, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả khai thác, chế biến, nâng cao tỷ lệ thu hồi, giảm tổn thất tài nguyên trong quá trình chế biến, đồng thời đảm bảo bảo vệ môi trường.

Ông An Sung Gu, Phó TGĐ Tập đoàn POSCO phát biểu ý kiến

Các ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp cũng cho rằng cần sớm hoàn thiện về công tác quy hoạch; có chủ trương, chính sách đột phá để thúc đẩy đổi mới và hiện đại hóa mạnh mẽ công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiệu quả cao, sử dụng hợp lý. Bên cạnh đó, cần lưu ý đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành sản xuất; đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường liên kết với các nhà khoa học; tích cực thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu, trao đổi thông tin và chuyển giao công nghệ mới trong ngành công nghiệp sản xuất kim loại và khoáng sản. Tập đoàn TKV và Tập đoàn POSCO, Tổng công ty thép Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều ý kiến dưới góc độ doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đưa ra đề xuất và kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã đóng góp những ý kiến có giá trị, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án. Đồng chí đề nghị các chuyên gia tiếp tục cung cấp tài liệu, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng Đề án./.