Hội đồng Khoa học Ban tổ chức nghiệm thu đề tài của đồng chí Bùi Tiến Dũng

Chiều ngày 25/12/2019, tại Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học Ban đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do Vụ Công nghiệp chủ trì, Đồng chí TS. Bùi Tiến Dũng, chuyên viên vụ Công nghiệp làm chủ nhiệm. Đề tài có tên gọi: "Điều tra, nghiên cứu về thực trạng các yếu tố cấu thành nền kinh tế số của Việt Nam". Buổi nghiệm thu có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận

Đây là một đề tài mang tính tổng kết và tính thực tiễn cao. Đề tài  được thực hiện trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến nhanh trên toàn thế giới. Những tác động của nó đang làm thay đổi sâu rộng nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước góp phần vào nên kinh tế số. Đề tài tập trung làm rõ thực trạng các yếu tố cấu thành nền kinh tế số của Việt Nam, làm cơ sở khoa học, luận cứ thực tiễn đề xuất các giải pháp hiệu quả.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng báo cáo đề tài

 Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, đây là đề tài rất cần thiết. Nhóm nghiên cứu đã đưa các giải pháp rõ ràng, đưa ra chủ thuyết dựa trên khung lý thuyết có cơ sở. Đánh giá cao kết quả nghiên cứu và những đề xuất của đề tại, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị tác giả cần quan tâm chắt lọc để nổi bật hơn những vấn đề then chốt, thiết yếu về kinh tế số.

Quang cảnh buổi làm việc

 

TTTTPT&DBKT