Ban Kinh tế Trung ương Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

Chiều ngày 06-01-2021, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan. Về phía khách mời, có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam. Tham dự còn có đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối kỳ quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm tròn 70 năm thành lập Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị

Với ý nghĩa đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với năm 2020 "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019" cũng như chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại Hội nghị này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ cầu thị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan tham gia điều hành

Năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức lớn và bất ngờ tác động xấu nghiêm trọng trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của toàn thế giới và Việt Nam. Tình hình an ninh, chính trị toàn cầu và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường với sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạo nên trạng thái quốc tế có tính bất định, bất ổn và bất an, tác động bất lợi đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Đại dịch Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm và lan rộng trên khắp toàn cầu đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái nặng nề, dự báo tăng trưởng âm khoảng 4%; hoạt động đầu tư, tài chính biến động mạnh; thương mại sụt giảm và các chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy; rủi ro bất ổn kinh tế, chính trị, xã hội gia tăng. Trong nước, bên cạnh tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất và các dịch bệnh khác liên tiếp xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời ban hành và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp. Nhờ có sự đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ với nhiều điểm mới vượt trội và để lại dấu ấn thành công nổi bật được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đồng chí Ngô Xuân Hồng, Phó vụ trưởng vụ Công nghiệp báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm 2020

của Ban Kinh tế Trung ương

Năm 2020 thực sự là một năm đầy nỗ lực vượt khó khi chúng ta thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 2,91%, là một trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Kết quả đạt được của năm 2020 chứng minh tính ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Vùng và Địa phương báo cáo tham luận

Từ đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp báo cáo tham luận

Bám sát tình hình thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Xã hội báo cáo tham luận

Trong năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành 03 nghị quyết: Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về "Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 về "Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Các đồng chí Lãnh đạo Ban bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân của Ban

Đây là các nghị quyết quan trọng, có tính chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Kết quả năm 2020 đã đóng góp vào thành tích chung của giai đoạn 2016-2020 với 15 nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu cho Đảng ban hành trong lĩnh vực kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết về kinh tế - xã hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng.

Các đồng chí cán bộ của Ban bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

Ngoài ra, Ban cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng như: (1) Nghiên cứu, tham gia tham gia xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo phân công; (2) Nghiên cứu một số đề án báo cáo Bộ Chính trị; (3) Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo quan trọng về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương; (4) Nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; (5) Tích cực phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết mới về kinh tế của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu ban hành bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả như tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến, phỏng vấn báo chí, truyền hình, các bài viết trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; (6) Tổ chức nhiều sự kiện khoa học lớn để tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban khen thưởng các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp công tác của các cơ quan, tổ chức có liên quan; đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực phấn đấu, tinh thần quyết liệt, đổi mới sáng tạo của Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Phó Trưởng Ban Triệu Tài Vinh khen thưởng các đồng chí đạt danh hiệu

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quyết định số 166-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; đã hoàn thiện, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các vụ, đơn vị.

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng Bằng khen Trưởng ban

cho các đồng chí cán bộ của Ban

Tính đến ngày 31/12/2020, Ban có 119 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại 9 vụ, đơn vị với chất lượng ngày càng được nâng cao. Lãnh đạo Ban và Công đoàn cơ quan Ban Kinh tế Trung ương quan tâm quán triệt, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; bảo vệ quyền lợi chính đáng và nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công chức.

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn trao tặng Bằng khen Trưởng ban cho

các đồng chí cán bộ của Ban

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác cán bộ, công chức và công tác Công đoàn của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển trao tặng Bằng khen Trưởng ban

cho các đồng chí cán bộ của Ban

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam chúc mừng Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị thành công. Đồng chí cho rằng, qua theo dõi, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2020. Đông chí cho rằng, công tác thi đua công đoàn Ban, cũng như sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo tới hoạt động của công đoàn đã giúp Ban hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ chính rị ra các Nghị quyết quan trọng. Đồng chí cũng khẳng đinh một hình ảnh thân thiện, gần gũi của các đoàn viên công đoàn Ban Kinh tế Trung ương, để công đoàn Ban góp phần tích cực vào hệ thống Công đoàn viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban trao tặng Bằng khen của Công đoàn

cho các đơn vị xuất sắc

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đánh giá kết quả hoạt động của Ban trong năm 2020 và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; việc thực hiện chế độ, chính sách; các điều kiện công tác và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban trao tặng Bằng khen của Công đoàn cho các cá nhân xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đánh giá cao hoạt động công tác Đảng, công đoàn của Ban thời gian vừa qua. Trong đó lưu ý công tác nâng cao năng lực cán bộ, nhằm đáp ứng được yêu cầu của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân của Ban nhiệm kỳ mới

Đồng chí cảm ơn sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí cán bộ, công chức của Ban cho công việc chung của Ban, đồng thời nhấn mạnh, thời gian sắp tới Ban tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, công viên chức, người lao động của Ban phát huy truyền thống 70 năm, nhất là giai đoạn 5 năm qua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng giao trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ công bố các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Trưởng Ban, Tập thể lao động xuất sắc; các danh hiệu Công đoàn. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho tập thể và các cá nhân được vinh danh.

Phòng Truyền thông, Trang thông tin điện tử