Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban, sáng nay, (3/6), đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Tôn giáo Chính phủ về xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ dự trực tuyến; đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cùng các đồng chí thuộc vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí trong Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận đóng góp vào Đề án. Vấn đề đất đai trong tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề lớn, quan trọng, vì vậy cần nhiều ý kiến đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ, góp phần xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19.

Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, góp ý nhiều vấn đề quan trọng cho xây dựng Đề án. Ý kiến các đại biểu tập trung vào: cơ chế quản lý sử dụng đất tôn giáo và tín ngưỡng; công tác quản lý đất đai tôn giáo hiện nay; xu hướng các tôn giáo trong thời gian tới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập... Các ý kiến cũng đưa ra và thảo luận về thực trạng đất tôn giáo và tín ngưỡng trong thời gian qua cũng như một số giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc; đánh giá cao báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ khi đã đánh giá đúng, làm rõ thực trạng hiện nay, khuyến nghị về chính sách tôn giáo, tín ngưỡng, pháp luật về đất đai trong tôn giáo, tín ngưỡng. Nhấn mạnh về những mục tiêu cụ thể của Đảng, Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ cần làm rõ mục tiêu, xác định giải quyết được các vấn đề nền tảng và có tính chiến lược để tổng kết Nghị quyết 19; cần đánh giá và dự đoán được những vấn đề mới trong đất đai tôn giáo; nêu được quan điểm toàn diện và đầy đủ của chúng ta trong bối cảnh ngày càng hội nhập với thế giới. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung các nội dung cần thiết trong báo cáo của mình, đồng thời tiếp tục cập nhật, nêu lên những nét mới có liên quan để hoàn thiện cho báo cáo chuyên đề phục vụ cho Đề án.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Triệu Tài Vinh tham gia ý kiến

Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm TTPT&DBKT